Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2021 đạt 28,69 tỷ USD - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2021 đạt 28,69 tỷ USD

 Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2021 (từ ngày 16-5 đến ngày 31-5-2021) đạt 28,69 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 2,99 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5-2021.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5 này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 66,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2% (tương ứng tăng 50,56 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 79,93 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 15,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 5-2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 129 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng của năm 2021, cán cân thương mại thâm hụt 473 triệu USD.


Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2021 đạt 14,28 tỷ USD, tăng 20,1% (tương ứng tăng 2,39 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5-2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 5-2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 5-2021 ở một số nhóm hàng sau: Hàng dệt may tăng 303 triệu USD; sắt thép các loại tăng 199 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 185 triệu USD; giày dép các loại tăng 182 triệu USD...

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5-2021 đạt 10,15 tỷ USD, tăng 16,6% tương ứng tăng 1,44 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 5-2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 97,20 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 26,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2021 đạt 14,41 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 594 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5-2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 5-2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 168 triệu USD; dầu thô tăng 132 triệu USD; quặng và khoáng sản khác tăng 126 triệu USD...

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 35,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,1 tỷ USD, tăng nhẹ 2,6% (tương ứng tăng 232 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5-2021. Tính trong 5 tháng của năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 24,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn tin: Quân đội nhân dân

Các tin khác