Tổng giá trị xuất nhập khẩu tháng 1/2021 đạt 54,1 tỷ - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tổng giá trị xuất nhập khẩu tháng 1/2021 đạt 54,1 tỷ

 Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 54,1 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 0,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,4 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Dầu thô xuất khẩu trong tháng 1/2021 ước tính là 356 nghìn tấn, tăng 35,4% và trị giá là 135 triệu USD tăng 34% so với tháng 12/2020. So với tháng 01/2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong tháng này giảm 11,5% về lượng và trị giá ước tính giảm 33,9%.


Trong khi đó, quặng các loại xuất khẩu trong tháng 1/2021 ước tính là 270 nghìn tấn, giảm 24,8% và trị giá là 13 triệu USD giảm 30,2% so với tháng 12/2020. So với tháng 01/2020, lượng quặng xuất khẩu ước tính trong tháng này tăng 23,5% về lượng và trị giá ước tính giảm 23%.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 1/2021 ước tính là 780 nghìn tấn, giảm 3,4% so với tháng trước và trị giá là 363 triệu USD, giảm 5,5%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1/2021 ước tính tăng 3,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với tháng 01/2020; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2021 là 5,8 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng trước và tăng 37% so với tháng 01/2020...

Như vậy, với diến biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2020 ước tính thặng dư 100 triệu USD.

Nguồn tin: Tài chính

Các tin khác