Tiếp tục thặng dư thương mại trong nửa đầu tháng 9 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tiếp tục thặng dư thương mại trong nửa đầu tháng 9

 Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 đạt thặng dư 878 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/9 tiếp tục thặng dư với mức 5,57 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2018 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2018) đạt 19,56 tỷ USD, giảm 19,1% (tương ứng giảm 4,62 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2018.
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 331,57 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 40,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 năm 2018 có mức thặng dư 878 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018 tiếp tục thặng dư với mức 5,57 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế từ đầu năm đến 15/9/2018 so với cùng kỳ năm 2017 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)  
Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2018 đạt 10,22 tỷ USD, giảm 23,3% (tương ứng giảm 3,11 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 168,57 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 23,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
So với nửa cuối tháng 8/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2018 biến động giảm ở hầu hết các mặt hàng, trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh là: điện thoại các loại và linh kiện 13,6%, tương ứng giảm 419 triệu USD; hàng dệt may giảm 23,8%, tương ứng giảm 415 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 19,9%, tương ứng giảm 326 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 31,7%, tương ứng giảm 290 triệu USD; giày dép các loại giảm 23,6%, tương ứng giảm 170 triệu USD; sắt thép các loại giảm 51,8%, tương ứng giảm 155 triệu USD; hàng thủy sản giảm 28,6%, tương ứng giảm 139 triệu USD…

 Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế từ đầu năm đến 15/9/2018 so với cùng kỳ năm 2017 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)  
Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2018 đạt 9,34 tỷ USD, giảm 14% (tương ứng giảm 1,51 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2018. Tính đến hết ngày 15/9/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 163 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 17,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
So với nửa cuối tháng 8/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: dầu thô giảm 398 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 384 triệu, tương ứng giảm 18%; xăng dầu các loại giảm 124 triệu tương ứng giảm 42,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 109 triệu USD, tương ứng giảm 10,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 77 triệu, tương ứng giảm 5,4%....
Nguồn tin: Bizlive
 

Các tin khác