Nửa cuối tháng 4/2021, xuất nhập khẩu đạt 27,59 tỷ USD - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Nửa cuối tháng 4/2021, xuất nhập khẩu đạt 27,59 tỷ USD

 Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 4/2021 (từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2021) đạt 27,59 tỷ USD, tăng 3,7% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 208,25 tỷ USD, tăng 30,7%, so với cùng kỳ năm 2020.

Trong nửa cuối tháng 4/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 74 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng năm 2021, cán cân thương mại thặng dư 1,63 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2021 đạt 13,83 tỷ USD, tăng 9,4% so với nửa đầu tháng 4/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa cuối tháng 4/2021 biến động tăng so với nửa đầu tháng 4/2021 ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 219 triệu USD, tương ứng tăng 11,9%; sắt thép tăng 173 triệu USD, tương ứng tăng 58,1%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 173 triệu USD, tương ứng tăng 9,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 139 triệu USD, tương ứng tăng 9,6%...

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6%, tương ứng tăng 23,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn nửa cuối tháng 4/2021 so với nửa đầu tháng 4/2021

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 4/2021 đạt 13,76 tỷ USD, giảm 1,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 4/2021 giảm so với nửa đầu tháng 4/2021 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 133 triệu USD, tương ứng giảm 6,6%; sắt thép giảm 99 triệu USD, tương ứng giảm 16,7%...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng so với kỳ trước như: dầu thô tăng 126 triệu USD, tương ứng tăng 96,3%; quặng & khoáng sản tăng 86 triệu USD, tương ứng tăng 57,5%...

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn nửa cuối tháng 4 năm 2021 so với nừa đầu tháng 4/2021

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 103,31 tỷ USD, tăng 31,8% (tương ứng tăng 24,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn tin: Tài chính

Các tin khác