Những nhóm hàng nhập khẩu chính 5 tháng năm 2017 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Những nhóm hàng nhập khẩu chính 5 tháng năm 2017

 Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 5 tháng/2017 đạt 53,98 tỷ USD, chiếm 65,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó, có 17/54 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, tăng 1 nhóm hàng so với cùng kỳ năm trước.


Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 5 tháng/2017 so với cùng kỳ năm 2016.

Các nhóm hàng có biến động mạnh trong 5 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hạt điều tăng 125,3%; dầu thô tăng 120,3%, cao su tăng 90,1%; hàng rau quả tăng 79,1%, phế liệu sắt thép tăng 79,1%; than đá tăng 58,3%; bông các loại tăng 49,9%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng xuất xứ từ Hàn Quốc tăng 128,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong tháng 5/2017 đạt kim ngạch đạt 3,46 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 5 tháng/2017 đạt 14,95 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng lớn nhất cho Việt Nam là: Hàn Quốc vẫn giữ ngôi đầu, thay thế Trung Quốc với kim ngạch 4,94 tỷ USD, tăng 128,1% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là Trung Quốc với 4,41 tỷ USD, tăng 29,3%; Nhật Bản đứng thứ 3 với kim ngạch đạt 1,74 tỷ USD, tăng 6,2%.

Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2017 đạt 2,96 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2014 đạt 13,42 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam 5 tháng/2017 chủ yếu gồm: Thị trường Hàn Quốc với 4,93 tỷ USD, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước; thị trường Trung Quốc với 2,68 tỷ USD, tăng 28,7%; Đài Loan là 1,42 tỷ USD, tăng 26%;…

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 5/2017 đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 5 tháng/2017 đạt 5,12 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện nhập về Việt Nam 5 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc với 2,67 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc là 1,9 tỷ USD, tăng 35,1%;…

Nhóm hàng nguyên phụ liệu cho dệt may, da giầy (bao gồm bông các loại; xơ, sợ dệt các loại, vải các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy): Trong tháng 5/2017 đạt gần 2,08 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đạt 8,47 tỷ USD.

Nhập khẩu nhóm nguyên phụ liệu này trong 5 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 3,57 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước; từ Hàn Quốc với 1,18 tỷ USD, tăng 5,7%, từ Đài Loan là 992 triệu USD, tăng 5,4%, từ Hoa Kỳ là 775 triệu USD, tăng 72,8%.

Sắt thép các loại: Nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 5/2017 đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 769 triệu USD, giảm 14,8% về lượng và 11,2% về trị giá so với tháng trước, đưa lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2017 đạt 6,83 triệu tấn, trị giá 3,97 tỷ USD, giảm 13,6% về lượng và 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam 5 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ: Thị trường Trung Quốc với 1,89 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; thị trường Nhật Bản đạt 557 triệu USD, tăng 26,2%; thị trường Hàn Quốc đạt 492 triệu USD, tăng 32,5%; thị trường Ấn Độ đạt 407 triệu USD, tăng 22,2 lần.

Hạt điều: Cùng với sự tăng trưởng của hạt điều xuất khẩu là nhập khẩu hạt điều nguyên liệu cũng tăng mạnh. Trong tháng 5/2017, kim ngạch nhập khẩu hạt điều đạt 156 nghìn tấn, trị giá 292 triệu USD, tăng 57,2% về lượng và 54,4% về trị giá so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu hạt điều trong 5 tháng/2017 đạt 428 nghìn tấn, trị giá 835 triệu USD, tăng 74,6% về lượng và tăng 125% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp hạt điều cho Việt Nam trong 5 tháng/2017 chủ yếu gồm: Tanzania với 101 nghìn tấn, trị giá 216 triệu USD, tăng 201,8% về lượng và tăng 292,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là Campuchia với 84 nghìn tấn, trị giá 168 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và 53,3% về trị giá; tiếp theo là Bờ Biển Ngà với 81 nghìn tấn với trị giá 156 triệu USD, tăng 37,6% về lượng và 81,7% về trị giá…

Ô tô nguyên chiếc các loại: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 5/2017 đạt 9,9 nghìn chiếc, đạt trị giá 216 triệu USD, tăng 42,7% về lượng và tăng 27,3% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc loại trong 5 tháng/2017 đạt 43,3 nghìn chiếc, trị giá 878 triệu USD, tăng 5,3% về lượng, giảm 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng/2017, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 15,9 nghìn chiếc, trị giá 288 triệu USD, tăng 27,2% về lượng và 27,4% về trị giá; có xuất xứ từ Indonesia với 8,7 nghìn chiếc, trị giá 150 triệu USD, tăng 6,1 lần về lượng và 8,8 lần về trị giá; xe ô tô nguyên chiếc các loại xuất xứ Trung Quốc (chủ yếu là xe tải các loại) đạt 2,7 nghìn chiếc, trị giá 105 triệu USD, giảm 52,2% về lượng và 52,2% về trị giá…

Về loại xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 23,3 nghìn chiếc, trị giá 831 triệu USD, tăng 37,8% về lượng, và 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; ô tô tải là 15,8 nghìn chiếc, trị giá 313 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 16,8% về trị giá.

Ô tô dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Inđônêxia trong 5 tháng/2017 với 7,2 nghìn chiếc tăng mạnh so với con số hơn 100 chiếc của cùng kỳ năm 2016; xuất xứ từ Thái Lan với 5,8 nghìn chiếc tăng 90,5%, xuất xứ từ Ấn Độ đạt 4,9 nghìn chiếc...

Xăng dầu các loại: Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 5/2017 đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 551 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại trong 5 tháng/2017 đạt gần 5,1 triệu tấn, trị giá gần 2,7 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng, nhưng tăng 30,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với 2,12 triệu tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 34,8% về trị giá; xuất xứ từ Hàn Quốc với 1,2 triệu tấn, trị giá 728 triệu USD, tăng 74,6% về lượng, tăng 111,8% về trị giá; xuất xứ Malaysia đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá 465 triệu USD, giảm 33% về lượng và giảm 14,9% về trị giá…

Nguồn tin: Hải quan

Các tin khác

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close