Năm 2019, quyết tâm kiềm chế lạm phát tăng ở mức 3,3%-3,9% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Năm 2019, quyết tâm kiềm chế lạm phát tăng ở mức 3,3%-3,9%

 Chính phủ quyết tâm điều hành giá với mục tiêu kiểm soát lạm phát tăng 3,3%-3,9% (chỉ tiêu của Quốc hội là lạm phát bình quân tăng khoảng 4%), kiểm soát lạm phát cơ bản trong khoảng 1,6%-1,8%.

Ngày 23-1, Bộ Tài chính đã thông tin về cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá năm 2019 và cho biết, Chính phủ quyết tâm điều hành giá với mục tiêu kiểm soát lạm phát tăng 3,3%-3,9% (chỉ tiêu của Quốc hội là lạm phát bình quân tăng khoảng 4%), kiểm soát lạm phát cơ bản trong khoảng 1,6%-1,8%.

Để đạt mục tiêu trên, ban chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, chủ động theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, rà soát, cân đối cung cầu để bình ổn thị trường; đặc biệt là trong các thời điểm lễ, tết, đảm bảo lượng cung hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất nơi tập trung nhiều người dân lao động; tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt…

Nguồn tin: Sài gòn giải phóng

Các tin khác