GDP của cả nước 9 tháng năm 2021 tăng 1,42% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

GDP của cả nước 9 tháng năm 2021 tăng 1,42%

 GDP 9 tháng tăng 1,42% trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài do ảnh hưởng bởi COVID-19 là thành công lớn trong phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh.


Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,79%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,03%, khu vực dịch vụ chiếm 40,19%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,99%./.

Nguồn tin: Vietnam+

Các tin khác