DNNN có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

DNNN có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội

 Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn tin: TTXVN

Các tin khác