Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15-17% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15-17%

 Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó đề xuất giảm thuế này từ xuống còn 15-17% thay cho mức 20% như hiện nay.


Dự thảo giảm thuế của Bộ Tài chính được coi là sẽ tạo đà cho DNNVV phát triển (Ảnh TL)

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế suất thuế sẽ đảm bảo sự khuyến khích đối với DNNVV. Đề xuất của Dự thảo, mức thuế suất 15% sẽ được áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Mức thuế suất 17% sẽ được áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm đến dưới 50 tỷ đồng/năm và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Cũng theo dự thảo này, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh. Sau thời gian miễn thuế theo quy định tại khoản này, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi (thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế) tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp, đề xuất này của Bộ Tài chính được cộng đồng DNNVV trông chờ. Đây là một động thái được đánh giá cao để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, đặc biệt là khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Nguồn tin: Công luận

Các tin khác