8 tháng thâm hụt thương mại hàng hóa 842 triệu USD - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

8 tháng thâm hụt thương mại hàng hóa 842 triệu USD

 Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2017 đạt gần 37,95 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2017 đạt gần 270,91 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.


Ảnh Internet

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 8/2017 đạt gần 19,77 tỷ USD, tăng 11,9% so với tháng 7/2017, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2017 đạt hơn 135,03 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 8/2017 đạt hơn 18,18 tỷ USD, tăng 4,5%, tương ứng tăng 775 triệu USD so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu 8 tháng năm 2017 đạt gần 135,88 tỷ USD, tăng 22,5%, tương ứng tăng 24,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8/2017 đạt gần 25,08 tỷ USD, tăng 11,9% so với tháng trước.

Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tháng 8/2017 đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay, với thặng dư thương mại 1,59 tỷ USD, đưa thâm hụt thương mại hàng hóa trong 8 tháng năm 2017 còn mức 842 triệu USD.

Nguồn tin: Đấu thầu

Các tin khác