TLH trả thêm cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 5% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

TLH trả thêm cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 5%

-Hội đồng quản trị CTCP Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH) cho biết về việc phân chia lợi nhuận năm 2009.

Theo đó, HĐQT công căn cứ vào lợi nhuận năm 2009 đã quyết định chia 135,7 tỷ đồng lợi nhuân sau thuế. Cụ thể, 10% cho quỹ dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư phát triển là 4,41%, Quỹ khen thưởng và phúc lợi là 5%, khen thưởng ban điều hành 1%, và trả cổ tức là 20%.

 

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, đợt 2 sẽ được chi trả bằng tiền mặt 5% sau ngày 20/6/2010 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2010. 5% còn lại sẽ được trả bằng cổ phiếu.

Vừa qua, ĐHCĐ thường niên của công ty đã thống nhất kế hoạch năm 2010 đạt tổng doanh thu là 5.178 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng trong đó từ kinh doanh thương mại là 250 tỷ đồng và từ bất động sản và kinh doanh tài chính là 100 tỷ đồng.

 

Năm nay, TLH cũng sẽ thực hiện phát hành 12 triệu cổ phiếu tăng vốn 660 tỷ đồng, dự kiến sẽ chào bán trong quý II và III/2010.

 

Trong đó có 2,7 triệu cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Chào bán thêm 2,7 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp theo tỷ lệ 20:1; 600.000 cổ phiếu bán cho cán bộ chủ chốt công ty; và 6 triệu cổ phần bán cho đối tác mới.

 

Ngày 10/5, TLC giảm 1.300 đồng (tương đương giảm 4,41%) xuống còn 28.200 đồng/cổ phiếu và có 430.030 cổ phiếu được khớp lệnh.


atpvietnam

Các tin khác