Tisco báo lãi 2020 giảm 54%, vẫn ghi nhận hơn 5.550 tỷ tại dự án Gang thép Thái Nguyên - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tisco báo lãi 2020 giảm 54%, vẫn ghi nhận hơn 5.550 tỷ tại dự án Gang thép Thái Nguyên

 CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) báo lãi trong quý 4 tăng nhưng chung quy cả năm 2020 lãi vần giảm hơn phân nửa.

Theo Báo cáo quý 4, doanh thu trong kỳ giảm 8% xuống còn 2.556 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ chiếm 2.428 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng 14% lên gần 129 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm chỉ còn 6,8 tỷ đồng từ mức 9,3 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính trong quý cũng giảm sâu, chiếm hơn 33 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí lãi phải trả.

Theo đó, Tisco báo lãi ròng quý 4 ở mức 2,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 571 triệu đồng.


Lãi 2020 của Tisco giảm 54%.

Lũy kế cả năm 2020, Công ty báo doanh thu thuần đạt 9.566 tỷ đồng, giảm 9%. Lợi nhuận sau thuế giảm 54% xuống còn 19 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 17 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, lượng hàng tồn kho của Tisco ghi nhận 1.249 tỷ đồng, giảm 87 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chi phí xây dựng dở dang của Tisco tại dự án Cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 là 5.565 tỷ đồng, chiếm hầu hết tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Khoản nợ phải trả giảm nhẹ về còn 7.460 tỷ đồng từ mức 7.592 tỷ đồng. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng lên 2.572 tỷ từ mức 2.553 tỷ, ngược lại dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm xuống còn 1.997 tỷ đồng từ mức 2.300 tỷ đồng.

Nguồn tin: Vietnamdaily

Các tin khác