Thép Việt Nam sắp rót 500 tỷ cho Thép Miền Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thép Việt Nam sắp rót 500 tỷ cho Thép Miền Nam

 Vốn điều lệ của Thép Miền Nam sau khi được rót vốn sẽ tăng lên 1.200 tỷ đồng.

HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam (UPCoM: TVN) vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam lên 1.200 tỷ đồng trong năm 2017 và 2018.

Theo đó, TVN sẽ góp bổ sung vốn điều lệ vào Thép Miền Nam thêm 300 tỷ đồng trong tháng 9/2017 để tăng vốn từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Sau đó, TVN tiếp tục bổ sung thêm 200 tỷ đồng để tăng vốn Thép Miền Nam lên 1.200 tỷ đồng thực hiện trong năm 2018, trên cơ sở kết quả cân đối và cơ cấu lại nguồn lực tài chính của Tổng công ty.

Trong 6 tháng đầu năm, TVN đạt tổng cộng 8.939 tỷ đồng doanh thu thuần và 274 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Tổng tài sản của TVN cũng giảm 645 tỷ đồng so với đầu năm, đạt mức 14.387 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác đạt mức 4.788 tỷ đồng.

Cổ phiếu TVN đang giao dịch khá ảm đạm, trung bình chỉ hơn 1.000 CP được chuyển nhượng mỗi ngày trong 3 tháng vừa qua. Giá cổ phiếu giao dịch dưới mức 8.000 đồng, chốt phiên 28/08, đứng ở 7.700 đồng/CP.

Nguồn tin: NDH

Các tin khác