Thép Nam Kim tạm ứng cổ tức tiền mặt, đầu tư kho hàng 25.000 m2 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thép Nam Kim tạm ứng cổ tức tiền mặt, đầu tư kho hàng 25.000 m2

 Thép Nam Kim dự kiến chi 52 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2020.

Công ty dự kiến đầu tư thêm phân xưởng sản xuất và kho hàng 25.000 m2.

HĐQT Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông qua phương án thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Với 172 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là gần 52 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2020-1/2021.

Ngoài ra, HĐQT còn thông qua việc đầu tư kho hàng tập trung và di dời phân xưởng ống thép nhằm mục tiêu cao nhất là giảm giá thành sản phẩm và tăng hiệu quả kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Tổng diện tích đầu tư khoảng 4 ha, trong đó phân xưởng sản xuất và kho hàng là 25.000 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là mua đất và xây dựng mới hoặc mua lại các doanh nghiệp đang hoạt động, thời gian trong quý I/2021.

Năm 2020, công ty đề ra mục tiêu sản lượng tiêu thụ 700.000 tấn, tăng 36%; doanh thu 12.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ, gấp hơn 4 lần thực hiện 2019. Mức cổ tức dự kiến không quá 10%.

Báo cáo 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 9% còn 8.142 tỷ đồng nhưng giá thành giảm giúp lợi nhuận gộp tăng 165% lên 562 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 141 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Như vậy, công ty hoàn thành được 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu NKG đang tăng mạnh lên vùng giá 12.000 đồng/cp, tăng 46% từ đầu tháng 11 đến nay.

Nguồn tin: NDH

Các tin khác