Thép Đại Thiên Lộc: Lợi nhuận quý I giảm 59% do giá nguyên liệu tăng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thép Đại Thiên Lộc: Lợi nhuận quý I giảm 59% do giá nguyên liệu tăng

 Theo báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh quý I/2018 của Công ty CP Đại Thiên Lộc, doanh thu thuần của Công ty đạt 711,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý I/2018 lại giảm gần 53 tỷ đồng (tương đương 59%) xuống còn 36,6 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận suy giảm là do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Năm 2018, Đại Thiên Lộc đặt mục tiêu đạt 3.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 4% và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu (tương ứng phát hành thêm hơn 30,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông).

Nguồn tin: Đấu thầu

Các tin khác