Sau năm tăng trưởng kỉ lục, lãi ròng Thép Tiến Lên năm 2017 suy giảm 26% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sau năm tăng trưởng kỉ lục, lãi ròng Thép Tiến Lên năm 2017 suy giảm 26%

 Năm 2017, giá thép tăng cao khiến giá vốn lớn hơn. Bên cạnh các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng trong năm khiến lợi nhuận Thép Tiến Lên suy giảm 26% so với năm trước.

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (Mã: TLH) công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Theo đó, doanh thu thuần quý này đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng gần 36% so với quý IV/2016. Giá vốn hàng bán hơn 1.430 tỷ đồng, tăng 45%. Lợi nhuận sau thuế hơn 92 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Lũy kế 12 tháng năm 2017, doanh thu thuần đạt hơn 4.970 tỷ đồng, tăng gần 23% so với năm 2016. Đi kèm với tăng trưởng doanh thu, giá vốn hàng bán tăng hơn 29% lên hơn 4.370 tỷ đồng.

Chi phí tài chính 78 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Chi phí bán hàng gần 61,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 54 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 38% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế gần 347 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước. Tuy nhiên xét theo kế hoạch năm 2017, Thép Tiến Liên vượt 30%. Được biết năm 2016 là năm Thép Tiến Lên đạt lợi nhuận kỉ lục của mình với hơn 469 tỷ đồng.


CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (ảnh minh họa)

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng giá trị tài sản tại Thép Tiến Lên hơn 2.890 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền hơn 160 tỷ đồng, tăng gần 88% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn hơn 613 tỷ đồng, tăng 125%. Hàng tồn kho tăng 6% lên 1.477 tỷ đồng, chiếm hơn nửa tổng giá trị tài sản.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1, cổ phiếu TLH đạt 11.800 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, TLH giao dịch biến động. Riêng 3 tháng gần đây có xu hướng tăng với khoảng 20,4%.


Diễn biến giá cổ phiếu TLH tính từ đầu năm 2017 đến nay (nguồn: VNDirect)

Nguồn tin: Vietnambiz

Các tin khác