NKG chính thức nới room ngoại lên 100% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

NKG chính thức nới room ngoại lên 100%

 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG - HOSE) công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Ngày 5/9/2017, UBCKNN đã có công văn thông báo nhận được đủ hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của NKG là 100% vốn điều lệ.

Trước đó, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi đầu năm 2017, cổ đông của Công ty đã thông qua kế hoạch nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% lên 100%. Để thực hiện việc này, NKG bỏ ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Mới đây, NKG đã công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, NKG dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phần với tỷ lệ 30%. Giá trị cổ phần theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến 27.000 đồng/CP.

HĐQT của NKG cũng đã thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này. Trong đó có 4 tổ chức và 6 cá nhân. Tổ chức mua nhiều nhất là VEIL Limited với 7,5 triệu CP và cá nhân mua nhiều nhất là Huỳnh Bảo Ngọc với 5 triệu CP.

Nguồn tin: NDH

Các tin khác