Hoa Sen đã hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2020 - 2021 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hoa Sen đã hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2020 - 2021

 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) vừa cho biết thông tin về kết quả kinh doanh tháng 1/2021.

Đây cũng là tháng thứ tư trong năm tài chính 2020 – 2021 của Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, doanh thu tháng 1/2021 đạt 3.108 tỷ đồng.

Doanh thu lũy kết 4 tháng đầu năm tài chính đạt 12.208 tỷ đồng, hoàn thành 37% doanh thu năm tài chính.

Lợi nhuận sau thuế tháng 1/2021 đạt 175 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 4 tháng đầu năm tài chính đạt 747 tỷ đồng, hoàn thành 49,8% kế hoạch năm tài chính.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hoa Sen đã đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn cho năm tài chính 2020 - 2021, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trước đó trong niên độ tài chính 2019 – 2020, Hoa Sen đạt sản lượng 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2020, Hoa Sen là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường tôn mạ với thị phần 34%; thị phần ống thép của doanh nghiệp này đứng vị trí thứ hai với thị phần 17%. Công ty này cũng nằm trong 3 nhà sản xuất và kinh doanh ống nhựa hàng đầu Việt Nam.

Nguồn tin: Đầu tư

Các tin khác