Hoà Phát lập tiếp 2 công ty vốn hơn 42.000 tỷ, thoái vốn mảng nội thất - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hoà Phát lập tiếp 2 công ty vốn hơn 42.000 tỷ, thoái vốn mảng nội thất

 Nằm trong chiến lược tái cơ cấu, ngày 15/12, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố thành lập Công ty Gang thép và Công ty Ống thép - Tôn mạ màu Hoà Phát.

Trong đó, CTCP Gang thép Hòa Phát có vốn điều lệ 39.000 tỷ đồng, hoạt động chính là đầu tư, sản xuất kinh doanh thép xây dựng và các hoạt động phụ trợ.

Đây chính là pháp nhân quản lý toàn bộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh gang thép của Tập đoàn với các Công ty con gồm: CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương, CTCP thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát và CTCP Đầu tư khoáng sản An Thông.

Còn CTCP Ống thép và Tôn mạ màu Hòa Phát có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm đầu tư, sản xuất, kinh doanh ống thép, tôn mạ màu và các hoạt động phụ trợ. Các công ty con trực thuộc bao gồm Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát và Công ty TNHH Tôn Hòa Phát.


Trước đó, ngày 10/12/2020, Hòa Phát đã công bố thông tin về quyết định cơ cấu lại mô hình tổ chức với các Tổng công ty phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.
Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành việc thành lập 4 Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn bao gồm: Tổng công ty Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản.

Trong đó, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đã được thành lập từ năm 2016, Tổng công ty Phát triển Bất động sản Hòa Phát được Tập đoàn quyết định thành lập vào ngày 8/12/2020.

Ngoài ra, Hòa Phát dự kiến thoái vốn khỏi ngành Nội thất trong năm 2021 do ngành nội thất mang tính chất thủ công, kinh tế gia đình, sử dụng nhiều lao động phổ thông, không phù hợp mô hình sản xuất quy mô lớn, sử dụng dây chuyền máy móc hiện đại tiên tiến của Tập đoàn Hòa Phát.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2020, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 8.845 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 56% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 8,845 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm, và đây cũng là lần đầu tiên, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2020 đã vượt mức thực hiện năm 2019, cao nhất từ trước tới nay.

Nguồn tin: Vietnamdaily

Các tin khác