Hàng XK chế biến từ nguyên liệu NK không phải nộp thuế - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng XK chế biến từ nguyên liệu NK không phải nộp thuế

  “Hàng hóa nhập khẩu (NK) đã nộp thuế NK để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (XK) ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế NK tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK…”.

 
 

Đó là trích dẫn của Tổng cục Hải quan tại Khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC để trả lời Tổng công ty thép Việt Nam đề nghị hướng dẫn hoàn thuế NK đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK.

Tổng cục Hải quan cho biết, hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp Tổng công ty thép Việt Nam NK ủy thác nguyên liệu để Công ty CP thép Nhà Bè sản xuất, XK sản phẩm, nếu đáp ứng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ theo quy đinh tại Khoản 5 Điều 113 và Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì được xem xét hoàn lại thuế đã nộp cho phần nguyên liệu, vật tư NK cấu thành trong sản phẩm thực tế XK.

Nguồn tin:Baohaiquan

Các tin khác