I. Qui Định Chung: (Buộc mọi thành viên là thành viên miễn phí, hoặc thành viên VIP đều phải tuân theo khi sử dụng satthep.net) 

1. Đăng ký:

2. Các thành viên được phép:

3. Các thành viên không được phép:

II.Thành viên: 

1.Thành viên Free:

2. Thành viên VIP:

a. Quyền lợi:

Dùng tài khoản đã đăng ký để truy cập vào Bản tin VIP ngành thép để xem tất cả các tin tức về sắt thép thế giới, bảng giá thép thế giới,Trung Quốc, bảng giá thép nhập khẩu tham khảo, Giá thép trong tuần, Các thông tin chào thép của các đối tác từ các công ty nước ngoài.Các thông tin về diễn biến, xu hướng tình hình giá cả của thế giới.Các bài viết chuyên sâu về tình hình diễn biến thị trường thép trong nước, thế giới..Các nhận định, phân tích xu hướng diễn biến thị trường sắp tới.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có một cá nhân được phép sử dụng. 

 b. Thành viên VIP không được phép: