Tiêu chuẩn chất lượng và trọng lượng của các loại thép của TISCO - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tiêu chuẩn chất lượng và trọng lượng của các loại thép của TISCO

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐANG ÁP DỤNG:
 
Để xem được tài liệu dưới  thì cần phải có chương trình đọc PDF. Nếu bạn chưa có, Click vào đây để tải về phiên bản của phần mềm miễn phí này để xem và in ra các tài liệu PDF của FOXIT READER.
 
 
  
-----------------------------------------------------------
 
Các loại sản phẩm
 
Tiêu chuẩn áp dụng
 
Tải về
 
THÉP THANH TRÒN TRƠN
THÉP THANH VẰN
BS
Download
DIN
Download
THÉP GÓC CẠNH ĐỀU
TCVN 1656 - 93
Download
JIS G3192 - 87
Download
THÉP CHỮ C
THÉP CHỮ I

Các tin khác