Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 32/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 32   Tỷ giá Ngày 10/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.676 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.296 đồng (giảm 10 ...

Thị trường thép VN tuần 31/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 31   Tỷ giá Ngày 3/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.676 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.306 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 30/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 30   Tỷ giá Ngày 27/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.649 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.278 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 29/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 29   Tỷ giá Ngày 20/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.660 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.050 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 28/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 28   Tỷ giá Ngày 13/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.652 đồng (giảm 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.050 ...

Thị trường thép VN tuần 27/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 27   Tỷ giá Ngày 6/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.638 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.050 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 26/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 26   Tỷ giá Ngày 29/6 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.650 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.310 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 25/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 25   Tỷ giá Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm nay (22/6) ở mức 22.620 VND/USD, giảm 2 VND so với hôm qua. Theo khảo sát của The LEADER, tại 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, tính đến 10h sáng nay, giá mua vào USD của BIDV đang đứng đầu ...

Thị trường thép VN tuần 24/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 24   Tỷ giá Ngày 15/6 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.595 đồng (tăng 12 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.253 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 23/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 23   Tỷ giá Ngày 8/6 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.558 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.215 đồng. Đầu ...

Thị trường thép VN tuần 22/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 22   Tỷ giá Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.566 đồng (giảm 29 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.223 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 21/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 21   Tỷ giá Ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.589 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.247 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 20/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 20   Tỷ giá Ngày 18/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.590 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.248 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 19/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 19   Tỷ giá Ngày 11/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.560 đồng (giảm 18 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.217 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 18/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 18   Tỷ giá Sáng nay 4/5, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.552 VND, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua. Tại nhiều ngân hàng thương mại, giá đồng USD tăng so với phiên trước. Cụ thể, tại Vietcombank ...