Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 47/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 47 Tỷ giá: Ngày 23/11 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.733 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 46/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 46 Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm sáng 16/11 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 22.721 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp NHNN điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm. NHNN niêm yết giá bán ra USD ...

Thị trường thép VN tuần 45/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 45 Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm VND/USD ngày 09/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.723 đồng/USD, giảm 2 đồng so với 08/11. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm 09/11 là 23.404 VND/USD và ...

Thị trường thép VN tuần 44/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 44 Tỷ giá: Ngày 2/11 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.725 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 43/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 43 Tỷ giá: Ngày 19/10 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.719 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 42/2018

I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 42 Tỷ giá: Ngày 19/10 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.719 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 41/2018

I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 41 Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (12/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 22.721 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 11/10. NHNN niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.351 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên ...

Thị trường thép VN tuần 40/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 40   Tỷ giá: Sáng 5/10, ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán ra cho USD ở mức 23.352 đồng/USD, tăng 2 đồng so với đầu phiên hôm 4/10; giá mua vào vẫn duy trì 22.700 đồng/USD. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng ...

Thị trường thép VN tuần 39/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 39 Tỷ giá: Ngày 28/9 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.714 đồng (giảm 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 38/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 38 Tỷ giá: Ngày 21/9 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.712 đồng (tăng 7 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 37/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 37 Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 14/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.690 VND, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là ...

Thị trường thép VN tuần 36/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 36   Tỷ giá Ngày 7/9 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.686 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.319 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 35/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 35   Tỷ giá Ngày 31/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.678 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.313 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 34/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 34   Tỷ giá Ngày 24/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá tru ng tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.688 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.308 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 33/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 33   Tỷ giá Ngày 16/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.691 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.316 đồng ...