Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 27/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 27 Tỷ giá:  Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/7 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, bất chấp tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cáo buộc cho rằng Trung Quốc và EU thao túng tiền tệ. Ngày 5/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 26/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 26 Tỷ giá:  Ngày 28/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.066 đồng (tăng 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.708 đồng (tăng 1 ...

Thị trường thép VN tuần 25/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 25 Tỷ giá:  Ngày 21/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.055 đồng (giảm 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.707 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 24/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 24 Tỷ giá:  Ngày 14/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.059 đồng (giảm 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.701 đồng (giảm 1 ...

Thị trường thép VN tuần 23/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 23 Tỷ giá:  Ngày 7/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.058 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.700 đồng (tăng 6 ...

Thị trường thép VN tuần 22/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 22 Tỷ giá:  Ngày 31/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.065 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.707 đồng (tăng 1 ...

Thị trường thép VN tuần 21/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 21 Tỷ giá:  Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.063 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.705 đồng (giảm 3 ...

Thị trường thép VN tuần 20/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 20 Tỷ giá:  Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.054 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.698 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 19/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 19 Tỷ giá:  Ngày 10/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.057 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.699 đồng (tăng 12 ...

Thị trường thép VN tuần 18/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 18 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 03/5 là 23.030 đồng (tăng 2 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.200 đồng (mua) và 23.671 đồng (bán) Tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 17/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 17 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày hôm nay 26/4 là 23.028 đồng (tăng 10 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.200 đồng (mua) và 23.669 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 16/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 16 Tỷ giá:  Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.998 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.638 đồng (tăng 10 ...

Thị trường thép VN tuần 15/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 15 Tỷ giá:  Ngày 12/4 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.996 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.636 đồng (tăng 5 ...

Thị trường thép VN tuần 14/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 14 Tỷ giá:  Hôm nay (5/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 22.978 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng thương mại không đổi so với phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.150 - ...

Thị trường thép VN tuần 13/2019

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 13 Tỷ giá:  Ngày 29/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.980 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.619 ...