Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 42/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 42 Tỷ giá:  Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.154 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.804 đồng (tăng 2 ...

Thị trường thép VN tuần 41/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 41 Tỷ giá:  Sáng nay (11/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.154 VND/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại sáng 11/10 giữ tỷ giá đồng đô la Mỹ, phổ biến ở mức 23.110 ...

Thị trường thép VN tuần 40/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 40 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.350 đồng/USD, tăng 3 đồng so với đầu phiên hôm qua; giá mua vào vẫn duy trì 22.700 đồng/USD. Tại nhiều ngân hàng thương mại, giá USD biến động nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua. Trong đó, tại ...

Thị trường thép VN tuần 39/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 39 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.155 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng - 23.260 đồng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 23.125 ...

Thị trường thép VN tuần 38/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 38 Tỷ giá:  Ngày 20/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.142 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.791 đồng (tăng 4 ...

Thị trường thép VN tuần 37/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 37 Tỷ giá:  Ngày 13/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.133 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.782 đồng (tăng 8 ...

Thị trường thép VN tuần 36/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 36 Tỷ giá:  Ngày 6/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.138 đồng (giảm 8 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.782 đồng (tăng 15 ...

Thị trường thép VN tuần 35/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 35 Tỷ giá:  Ngày 30/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.133 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.777 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 34/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 34 Tỷ giá:  Ngày 23/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.127 đồng (tăng 11 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.759 đồng (giảm 5 ...

Thị trường thép VN tuần 33/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 33 Tỷ giá:  Ngày 16/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.120 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.764 đồng (giảm 1 ...

Thị trường thép VN tuần 32/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 32 Tỷ giá:  Ngày 9/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.102 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.45 đồng (giảm 5 ...

Thị trường thép VN tuần 31/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 31 Tỷ giá:  Ngày 2/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.090 đồng (tăng 11 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.733 đồng (tăng 12 ...

Thị trường thép VN tuần 30/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 30 Tỷ giá:  Ngày 26/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.079 đồng (tăng 7 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.714 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 29/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 29 Tỷ giá:  Ngày 19/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.067 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.709 đồng (giảm 1 ...

Thị trường thép VN tuần 28/2019

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 28   Tỷ giá:  Ngày 12/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.059 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.701 đồng ...