Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 42/2017

              I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 42 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 20/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.459 đồng, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 41/2017

              I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 41 Tỷ giá Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.453 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (giảm 5 đồng) và bán ra ở mức ...

Thị trường thép VN tuần 40/2017

            I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 40 Tỷ giá Sáng nay 6/10, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại trong khi giá USD tại một số ngân hàng điều chỉnh đi ngang. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 6/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.470 ...

Thị trường thép VN tuần 39/2017

           I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 39 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 27/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.470 đồng, giữ nguyên giá so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 38/2017

         I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 38 Tỷ giá Trong ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.450 đồng (tăng 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức 23.104 ...

Thị trường thép VN tuần 37/2017

         I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 37 Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày hôm nay (15/9) là 22.441 đồng, giữ nguyên so với hôm qua. ỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại niêm yết sáng nay ...

Thị trường thép VN tuần 36/2017

        I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 36 Tỷ giá Sáng 8/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 22.432 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức ...

Thị trường thép VN tuần 35/2017

       I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 35 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 1/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.443 đồng . Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.116 VND/USD ...

Thị trường thép VN tuần 34/2017

      I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 34 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 25/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.446 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân ...

Thị trường thép VN tuần 33/2017

     I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 33 Tỷ giá Ngày 18/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.450 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức 23.104 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 32/2017

    I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 32 Tỷ giá Hai ngày trở lại đây, giá USD tự do nhích nhẹ sau khi “nằm im” từ đầu tuần. Lúc cuối giờ sáng, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội báo giá USD ở mức 22.755 đồng (mua vào) và 22.775 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so ...

Thị trường thép VN tuần 31/2017

   I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 31 Tỷ giá Ngày 4/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.434 đồng (không đổi) so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức 23.087 ...

Thị trường thép VN tuần 30/2017

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 30 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 28/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.433 đồng, tăng 3 đồng so với ngày trước. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là ...

Thị trường thép VN tuần 29/2017

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 29 Tỷ giá Sau mấy ngày biến động, tỷ giá USD/VND trở lại ổn định vào cuối tuần (21/7). Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD là 22.433 đồng. Tỷ giá niêm yết tại Sở giao dịch NHNN, hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ...

Thị trường thép VN tuần 28/2017

      I.       Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 28 Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 14/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.445 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng ...