Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 32/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 32 Tỷ giá:    Đầu giờ sáng 7/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.200 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.846 đồng (giảm ...

Thị trường thép VN tuần 31/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 31 Tỷ giá:   Đầu giờ sáng 31/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.212 đồng (tăng 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.859 đồng (giảm ...

Thị trường thép VN tuần 30/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 30 Tỷ giá:   Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD Mỹ ở mức: 23.220 đồng (giảm 1 đồng) vào hôm nay (24/7). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.867 ...

Thị trường thép VN tuần 29/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 29 Tỷ giá: Sáng 17/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.235 đồng, tăng 14 đồng/USD. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.538 VND/USD và tỷ giá trần là 23.932 VND/USD. Tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 28/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 28 Tỷ giá:  Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.217 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.520 VND/USD và tỷ giá trần ...

Thị trường thép VN tuần 27/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 27 Tỷ giá:   Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng cho ngày hôm nay (3/7) ở mức 23.230 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại trong nước, tỷ giá VND/USD được niêm yết phổ biến quanh mức 23.080 – ...

Thị trường thép VN tuần 26/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 26 Tỷ giá:   Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.232 VND/USD (tăng 2 đồng so với phiên giao dịch sáng qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 ...

Thị trường thép VN tuần 25/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 25 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 19/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.234 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD tăng và đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm ...

Thị trường thép VN tuần 23/2020

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 23 Tỷ giá:   Sáng 5/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.244 đồng, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch liền kề. Tỷ giá USD Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.170 - 23.350 đồng/USD ...

Thị trường thép VN tuần 22/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 22 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.261 VND/USD (giảm 10 đồng so với phiên giao dịch sáng qua). Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.180  đồng (mua vào) và 23.390 đồng (bán ra), giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên giao ...

Thị trường thép VN tuần 21/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 21 Tỷ giá: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.242 đồng/USD, giảm 5 đồng so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.545 VND/USD và tỷ giá trần là 23.939 ...

Thị trường thép VN tuần 20/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 20 Tỷ giá:  Đầu giờ sáng 15/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.263 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 19/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 19 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.265 VND/USD (tăng 11 đồng so với phiên giao dịch sáng qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 ...

Thị trường thép VN tuần 18/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 18 Tỷ giá:  Đầu giờ sáng 29/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.257 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 17/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 17 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.261 VND/USD (tăng 5 đồng so với phiên giao dịch sáng qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 ...