Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 50/2017

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 50 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong ngày 15/12 giảm 11 đồng so với cuối tuần trước còn 22.441 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng và bán ra ở mức 23.094 đồng. Đầu ...

Thị trường thép VN tuần 49/2017

       I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 49 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm liên tục được NHNN điều chỉnh tăng phù hợp với diễn biến tăng giá của đồng USD trên thị trường thế giới nhờ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới và Dự luật thuế Mỹ có thể sớm ...

Thị trường thép VN tuần 48/2017

       I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 48 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.438 đồng vào cuối tuần này, tăng 8 đồng so với tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng và bán ra ở mức 23.091 ...

Thị trường thép VN tuần 47/2017

      I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 47 Tỷ giá Tuần này, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.430 đồng, giảm 16 đồng so với tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (không đổi) ...

Thị trường thép VN tuần 46/2017

     I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 46 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng thứ sáu (17/11) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.446 đồng, giảm 16 đồng so với ngày đầu tuần (13/11). Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, ...

Thị trường thép VN tuần 45/2017

   I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 45 Tỷ giá Ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.465 đồng (giảm 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.119 ...

Thị trường thép VN tuần 44/2017

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 44 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 3/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.462 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay ...

Thị trường thép VN tuần 43/2017

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 43 Tỷ giá Ngày 27/10/2017, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.474 đồng/USD, tăng mạnh 7 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm nhìn chung đi ngang trong suốt một tháng qua. Tuy nhiên, so với thời điểm đầu năm, tỷ giá trung tâm đã cao hơn 316 ...

Thị trường thép VN tuần 42/2017

              I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 42 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 20/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.459 đồng, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 41/2017

              I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 41 Tỷ giá Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.453 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (giảm 5 đồng) và bán ra ở mức ...

Thị trường thép VN tuần 40/2017

            I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 40 Tỷ giá Sáng nay 6/10, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại trong khi giá USD tại một số ngân hàng điều chỉnh đi ngang. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 6/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.470 ...

Thị trường thép VN tuần 39/2017

           I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 39 Tỷ giá Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 27/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.470 đồng, giữ nguyên giá so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 38/2017

         I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 38 Tỷ giá Trong ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.450 đồng (tăng 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức 23.104 ...

Thị trường thép VN tuần 37/2017

         I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 37 Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày hôm nay (15/9) là 22.441 đồng, giữ nguyên so với hôm qua. ỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại niêm yết sáng nay ...

Thị trường thép VN tuần 36/2017

        I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 36 Tỷ giá Sáng 8/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 22.432 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức ...