Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 14/2021

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần  1 4 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 9/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.214 VND/USD, giảm tiếp 7 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 13/2021

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần  1 3 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.242 VND/USD. Tỷ giá USD chợ đen sáng nay ở mức 23.720 - 23.820 đồng (mua – bán). Tỷ giá Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: 22.960 đồng - 23.170 đồng (mua - bán). Tỷ giá ...

Thị trường thép VN tuần 12/2021

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần  12 Tỷ giá:   Ngày 26 / 3, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 12 đồng/USD, lên 23.230 đồng/USD, đây là ngày thứ 3 tỷ giá tăng liên tiếp. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD từ 10 – 20 đồng .   G iá mua USD tại Vietcombank lên 22.980 – ...

Thị trường thép VN tuần 11/2021

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần  1 1 Tỷ giá:   Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 19/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.194 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp ...

Thị trường thép VN tuần 10/2021

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 10 Tỷ giá:   Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.183 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: 22.930 đồng - 23.140 đồng (mua - bán). Tỷ giá USD/VND không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. Lãi ...

Thị trường thép VN tuần 09/2021

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 09 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.152 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định. Tỷ giá Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: 22.900 đồng - 23.110 đồng (mua - bán). Tỷ giá USD/VND ...

Thị trường thép VN tuần 08/2021

  I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 08 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 26/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.130 VND/USD, không đổi so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.824 VND/USD ...

Thị trường thép VN tuần 05/2021

      I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 05   Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.196 đồng (giảm 10 đồng so với hôm qua). Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép ...

Thị trường thép VN tuần 04/2021

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 04 Tỷ giá:  Sáng nay (29/1), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.160 đồng, tăng mạnh 16 đồng so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.465 VND/USD, tỷ giá trần 23.855 ...

Thị trường thép VN tuần 03/2021

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 0 3 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 22/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.137 VND/USD, giảm tiếp 7 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm ...

Thị trường thép VN tuần 02/2021

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 0 2 Tỷ giá:  Đầu giờ sáng 15/1 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23,136 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23,125 đồng và bán ra ở mức 23,776 đồng. Các ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 01/2021

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 01 Tỷ giá:   Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.205 VND/USD (giảm 2 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.175 - 23.851 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng giá bán. Với ...

Thị trường thép VN tuần 53/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 5 3 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.141 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: 22.980 đồng - 23.190 đồng (mua - bán). Tỷ giá USD / VND giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Lãi ...

Thị trường thép VN tuần 52/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 5 2 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.162 VND/USD. Tỷ giá USD chợ đen hiện ở mức 23.250 - 23.290 đồng (mua – bán). Như vậy giá USD thị trường chợ đen hôm nay tăng 40 đồng ở chiều mua vào và tăng 50 đồng ở chiều ...

Thị trường thép VN tuần 51/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 51 Tỷ giá:   Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 18/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.138 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định và Nhân dân tệ ...