Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 03/2020

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 03   Tỷ giá:  Ngày 17/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.157 đồng (tăng 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.801 đồng (giảm 2 ...

Thị trường thép VN tuần 02/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 02 Tỷ giá:  Sáng nay (10/1), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.166 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD so với mức công bố hôm qua. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.472 VND/USD và tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 01/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 01 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.150 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.110 đồng - 23.230 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV niêm yết theo tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 52/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 52 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.162 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.110 đồng - 23.230 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV niêm yết theo tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 51/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 51 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.163 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.110 đồng - 23.230 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV niêm yết ...

Thị trường thép VN tuần 50/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 50 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.165 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.110 đồng - 23.230 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. VietinBank niêm yết tỷ giá ...

Thị trường thép VN tuần 49/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 49 Tỷ giá:  Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.164 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.476 VND/USD và tỷ giá ...

Thị trường thép VN tuần 48/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 48 Tỷ giá:  Ngày 29/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.162 đồng (tăng 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.807 đồng (tăng 4 ...

Thị trường thép VN tuần 47/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 47 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.148 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng - 23.260 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 23.117 đồng – ...

Thị trường thép VN tuần 46/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 46 Tỷ giá:  Ngày 15/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.144 đồng (giảm 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.789 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 45/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 45 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.134 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng - 23.260 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 23.124 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 44/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 44 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước sáng 1/11 công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ở mức: 23.138 VND/USD, giảm 7 đồng so với hôm trước. Giá USD đang được niêm yết tại Sở giao dịch NHNN với mức mua vào 23.200 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 43/2019

  I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 43   Tỷ giá:  Ngày 25/10 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.721 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.353 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 42/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 42 Tỷ giá:  Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.154 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.804 đồng (tăng 2 ...

Thị trường thép VN tuần 41/2019

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 41 Tỷ giá:  Sáng nay (11/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.154 VND/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại sáng 11/10 giữ tỷ giá đồng đô la Mỹ, phổ biến ở mức 23.110 ...