Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 38/2018

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 38 Tỷ giá: Ngày 21/9 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.712 đồng (tăng 7 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở ...

Thị trường thép VN tuần 37/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 37 Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 14/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.690 VND, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là ...

Thị trường thép VN tuần 36/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 36   Tỷ giá Ngày 7/9 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.686 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.319 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 35/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 35   Tỷ giá Ngày 31/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.678 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.313 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 34/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 34   Tỷ giá Ngày 24/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá tru ng tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.688 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.308 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 33/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 33   Tỷ giá Ngày 16/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.691 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.316 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 32/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 32   Tỷ giá Ngày 10/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.676 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.296 đồng (giảm 10 ...

Thị trường thép VN tuần 31/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 31   Tỷ giá Ngày 3/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.676 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.306 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 30/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 30   Tỷ giá Ngày 27/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.649 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.278 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 29/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 29   Tỷ giá Ngày 20/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.660 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.050 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 28/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 28   Tỷ giá Ngày 13/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.652 đồng (giảm 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.050 ...

Thị trường thép VN tuần 27/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 27   Tỷ giá Ngày 6/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.638 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.050 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 26/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 26   Tỷ giá Ngày 29/6 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.650 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.310 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 25/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 25   Tỷ giá Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm nay (22/6) ở mức 22.620 VND/USD, giảm 2 VND so với hôm qua. Theo khảo sát của The LEADER, tại 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, tính đến 10h sáng nay, giá mua vào USD của BIDV đang đứng đầu ...

Thị trường thép VN tuần 24/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 24   Tỷ giá Ngày 15/6 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.595 đồng (tăng 12 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.253 đồng ...