Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 21/2020

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 21 Tỷ giá: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.242 đồng/USD, giảm 5 đồng so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.545 VND/USD và tỷ giá trần là 23.939 ...

Thị trường thép VN tuần 20/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 20 Tỷ giá:  Đầu giờ sáng 15/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.263 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 19/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 19 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.265 VND/USD (tăng 11 đồng so với phiên giao dịch sáng qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 ...

Thị trường thép VN tuần 18/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 18 Tỷ giá:  Đầu giờ sáng 29/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.257 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 17/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 17 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.261 VND/USD (tăng 5 đồng so với phiên giao dịch sáng qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 ...

Thị trường thép VN tuần 16/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 16 Tỷ giá:   Tính đến thời điểm 6h30 sáng này 17/4 theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức: 1 USD = 23.236 VND. Có thể thấy, giá USD trong phiên giao dịch sáng nay tăng lên 9 đồng so với phiên giao ...

Thị trường thép VN tuần 15/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 15 Tỷ giá:  Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.221 đồng/USD, giảm 14 đồng so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.524 VND/USD và tỷ giá trần là ...

Thị trường thép VN tuần 14/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 14 Tỷ giá:  Đầu giờ sáng 3/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.239 đồng (tăng 7 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 13/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 13 Tỷ giá:   T ỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 27/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.235 VND/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là ...

Thị trường thép VN tuần 12/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 12 Tỷ giá:  Ngày 20/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.252 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.900 đồng (tăng 11 ...

Thị trường thép VN tuần 11/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 11 Tỷ giá:  Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.212 đồng (tăng 15 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.858 đồng (tăng 15 ...

Thị trường thép VN tuần 10/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 10 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.203 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.849 VND/USD.  Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.115 đồng - ...

Thị trường thép VN tuần 09/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 09 Tỷ giá:  Sáng 28/02, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.224 đồng/USD, giảm 10 đồng so với mức công bố hôm trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.527 VND/USD và tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 08/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 08 Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.234 VND/USD. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng - 23.310 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV niêm yết theo tỷ giá: 23.170 ...

Thị trường thép VN tuần 07/2020

I. Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 07 Tỷ giá:  Sáng nay (14/2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.215 đồng, tăng 9 đồng so với hôm qua. Đa số các ngân hàng thương mại công bố tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.170 đồng (mua) và ...