Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 20/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 20 Tỷ giá:  Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.054 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.698 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 19/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 19 Tỷ giá:  Ngày 10/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.057 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.699 đồng (tăng 12 ...

Thị trường thép VN tuần 18/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 18 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 03/5 là 23.030 đồng (tăng 2 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.200 đồng (mua) và 23.671 đồng (bán) Tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 17/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 17 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày hôm nay 26/4 là 23.028 đồng (tăng 10 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.200 đồng (mua) và 23.669 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 16/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 16 Tỷ giá:  Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.998 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.638 đồng (tăng 10 ...

Thị trường thép VN tuần 15/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 15 Tỷ giá:  Ngày 12/4 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.996 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.636 đồng (tăng 5 ...

Thị trường thép VN tuần 14/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 14 Tỷ giá:  Hôm nay (5/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 22.978 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng thương mại không đổi so với phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.150 - ...

Thị trường thép VN tuần 13/2019

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 13 Tỷ giá:  Ngày 29/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.980 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.619 ...

Thị trường thép VN tuần 12/2019

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 12 Tỷ giá:  Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm đồng tiền VND/USD áp dụng trong ngày 22/3 ở mức 22.957 đồng/USD, tăng 4 đồng so với mức công bố hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, các ngân hàng áp dụng hôm nay áp ...

Thị trường thép VN tuần 11/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 11 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm 15/3 niêm yết tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 22.957 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên ngày trước. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.645 VND/USD ...

Thị trường thép VN tuần 10/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 10 Tỷ giá:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 8/3 là 1 USD = 22.946 VND, tăng 6 đồng so hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN sáng nay là: 23.200 - 23.584 đồng/USD, tăng 6 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 09/2019

   I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 09 Tỷ giá:  Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng 1/3, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ so với phiên hôm qua. Cụ thể, Vietcombank mua - bán ở mức 23.150-23.250 đồng/USD, không đổi. VietinBank mua - bán giá ...

Thị trường thép VN tuần 08/2019

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 08 Tỷ giá:  Hôm nay (22.2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 22.906 VND/USD, tăng 3 đồng so phiên hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.593 VND/USD và tỷ ...

Thị trường thép VN tuần 07/2019

    I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 07 Tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam (VND) với USD áp dụng cho ngày 15/2 là 22.915 VND/USD, tăng 14 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, một số Ngân hàng TMCP cũng niêm yết ...

Thị trường thép VN tuần 04/2019

  I.                    Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 04 Tỷ giá: Ngày 25/1 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.880 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở ...