Thị trường thép Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thị trường thép VN tuần 20/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 20   Tỷ giá Ngày 18/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.590 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.248 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 19/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 19   Tỷ giá Ngày 11/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.560 đồng (giảm 18 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.217 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 18/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 18   Tỷ giá Sáng nay 4/5, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.552 VND, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua. Tại nhiều ngân hàng thương mại, giá đồng USD tăng so với phiên trước. Cụ thể, tại Vietcombank ...

Thị trường thép VN tuần 17/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 17   Tỷ giá Ngày 27/4 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.539 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.193 đồng (không ...

Thị trường thép VN tuần 16/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 16   Tỷ giá Ngày 20/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.498 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.147 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 15/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 15   Tỷ giá Ngày 13/4 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.492 đồng (tăng 15 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.126 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 14/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 14   Tỷ giá Ngày 6/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.477 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.131 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 13/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 1 3   Tỷ giá Ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.458 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.117 ...

Thị trường thép VN tuần 12/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 12   Tỷ giá Ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.455 đồng (tăng 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.106 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 11/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 11   Tỷ giá Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/3 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục hồi phục sau một phiên bán tháo. Giới đầu tư chờ đợi một phiên họp quan trọng của nước Mỹ trong tuần tới. Ngân hàng ...

Thị trường thép VN tuần 10/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 10   Tỷ giá Ngày 9/3 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.456 đồng (tăng 13 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.110 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 09/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 09   Tỷ giá Ngày 2/3 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.468 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.127 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 06/2018

   I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 06   Tỷ giá Ngày 9/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.440 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.088 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 05/2018

  I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 05   Tỷ giá Ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.426 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.084 đồng ...

Thị trường thép VN tuần 04/2018

I.   Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tuần 04   Tỷ giá Ngày 26/1 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.416 đồng (tăng 10 đồng so với tuần trước). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng và bán ra ở mức 23.068 ...