Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 19/01/2020

                           Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DONG BAC SUN ngày 19/01/2020   TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 16/01/2020-1

                                 Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu NEW ENERGY ngày 16/01/2020   TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 16/01/2020

                                 Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu HOANG BAO 688 ngày 16/01/2020   Sắt khoanh CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 14/01/2020

             Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu KEN SKY 30 trên tàu 14/01/2020 Tole nóng secondary CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/01/2020

           Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu MARITIME 19 trên tàu 15/01/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG TOAN ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 14/01/2020

                     Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu NORDIC SEOUL ngày 14/01/2020   CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/01/2020

          Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu NORDIC BULKER 2 ngày 11/01/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG KIM QUOC ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 10/01/2020

         Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu VINACOMIN HALONG ngày 10/01/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG NGUYEN ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 08/01/2020

         Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu ADEC DILIGENCE ngày 08/01/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG 2-9 HIGH ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 08/01/2020-1

                        Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ROYAL 27 ngày 08/01/2020             CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...