Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 10/02/2020

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu  SUMMARY  NGÀY 10/02/2020 M/V: CHANG SHAN HAI      CONSIGNEE ( MARKS ) DESCRIPTIONS   UNIT/Q’TY GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 12/02/2020

                    Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu MARITIME 19 ngày 12/02/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG ( cuộn) TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 09/02/2020

           Hàng cập bến TP HCM trên tàu ORIENT GLORY 10KT TATA ngày 09/02/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG ( cuộn) TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 09/02/2020

                                            Hàng  cập cảng TP HCM trên tàu TOYO PEONY ngày 09/02/2020   CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 12/02/2020

                                                        Hàng  cập cảng TP HCM trên tàu HUA LI ngày 12/02/2020 TÔN MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 08/02/2020-1

                                    Hàng  cập cảng TP HCM trên tàu DONG BAC SUN ngày 08/02/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 08/02/2020

                                Hàng  cập cảng TP HCM trên tàu TIEN QUANG 68 ngày 08/02/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...