Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 27/02/2020

                Hàng cập cảng TP. HCM trên tàu TLC 01 ngày 27/02/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG KDG VN ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 26/02/2020

             Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu SEACON SINGAPORE ngày 26/02/2020 TẤM RỜI CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ATAD ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 25/02/2020

                Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DONG BAC SUN ngày 25/02/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG 190 ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 21/02/2020

                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu KANG HONG ngày 21/02/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 23/01/2020-1

                                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu NEW ENERGY ngày 23/02/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 23/02/2020

                                                Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu AQUA BLUE ngày 23/02/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 22/02/2020

                          Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu TIEN QUANG 68 ngày 22/02/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 26/02/2020

                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DERYOUNG SPACE ngày 26/02/2020 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 10/02/2020

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu  SUMMARY  NGÀY 10/02/2020 M/V: CHANG SHAN HAI      CONSIGNEE ( MARKS ) DESCRIPTIONS   UNIT/Q’TY GW ...