Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/04/2020

                Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu MARINA R ngày 15/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG KIM ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 14/04/2020

                          Hàng cập cảng   TP HCM trên tàu VIEN DONG 151 ngày 14/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/04/2020

                                   Hàng cập cảng   TP HCM trên tàu JIN JUN ngày 15/04/2020 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 13/04/2020

                                 Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PAN EDELWEISS ngày 13/04/2020 CONSIGNEE NUIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/04/2020

                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu WINNING ANGEL ngày 11/04/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 04/04/2020

                     Hàng cập cảng TP HCM trên tàu COS LUCKY ngày 04/04/2020 SẮT KHOANH CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 02/04/2020

                               Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu FEDERAL KIBUNE ngày 02/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 29/03/2020-1

                                Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu STAR ngày 29/03/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 29/03/2020

                                                 Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DONG BAC SUN ngày 29/03/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 26/03/2020

                            Hàng cập cảng TP HCM trên tàu UNIVERSAL BANGKOK ngày 26/03/2020 TOLE LẠNH CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 25/03/2020

                                                Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN SHENG ngày 25/03/2020 CONSIGNEE UNIT / Q’TY DESCRIPTION GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 17/03/2020

                                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DL LAVENDER ngày 17/03/2020 CONSIGNEE UNIT / Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 19/03/2020

                                      Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DZ QINGDAO ngày 19/03/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 17/03/2020

                Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu SHENG HENG HAI ngày 17/03/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ISI ...