Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 12/07/2019-1

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MARITIME 19 ngày 12/07/2019 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC / META ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 12/07/2019

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TIEN QUANG 68 ngày 12/07/2019 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/07/2019

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHT 56 ngày 11/07/2019 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG TIEN LEN STEEL CORP JSC/ METAL ONE ( VN ) ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 10/07/2019

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AGENCY : CLIO   ngày 10/07/2019 M/V: SPRING ROSETTA CONSIGNEE ( MARKS ) Q’TY GW SWIFT FREIGHT LOGISTICS / YOUNGSIA ...