Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 10/05/2019

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EOLUS ngày 10/05/2019   TOLE NGUỘI: CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG JFE SHOJI STEEL VIETNAM ...

Hàng cập cảng ngày 04/05/2019

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KAI XUAN 9 ngày 04/05/2019   THÉP KHOANH: KHO MỚI CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG SMC ...

Hàng cập cảng ngày 05/05/2019-1

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu THAI HA 8888  ngày 05/05/2019   TOLE   CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG BINH DUONG HOA ...

Hàng cập cảng ngày 05/05/2019

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LP HARMONY  ngày 05/05/2019   TOLE   CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG TON DONG A CORP ...

Hàng cập cảng ngày 27/04/2019-4

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SUMARY ngày 27/04/2019   M/V: EAGLE STRAIT   CONSIGNEE ( MARKS )   UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS ...