Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/09/2020

                             Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PAN PRIDE ngày 15/09/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/09/2020-1

                        Hàng cập cảng TP HCM trên tàu POLA ONEGA ngày 11/09/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/09/2020

                              Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VEGA MARS ngày 11/09/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 10/09/2020

                        Hàng cập cảng TP HCM trên tàu 088-20 SEI HARMONY ngày 10/09/2020 Tấm rời CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 03/09/2020

                  Hàng cập cảng TH HCM trên tàu GLORY FUTURE   ngày 03/09/2020 TÔN MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 02/09/2020

                           Hàng cập cảng TH HCM trên tàu MARITEC   ngày 02/09/2020 TÔN NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 01/09/2020

                                Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VTT 28 ngày 01/09/2020 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG SMC ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 29/08/2020

                                  Hàng cập cảng TP HCM trên tàu NEW ENERGY ngày 29/08/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 26/08/2020

                      Hàng cập cảng TP HCM trên tàu MAYUREE NAREE ngày 26/08/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 22/08/2020

                                                           Hàng cập cảng trên tàu AUSONE ngày 22/08/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/08/2020-1

                                    Hàng cập cảng trên tàu DAYAREAM BELIEVER ngày 15/08/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/08/2020

            Hàng cập cảng TP HCM trên tàu UNIVERSAL BANGKOK ngày 15/08/2020 THÉP KHOANH CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG CHIN ...