Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 07/07/2020

                    Hàng cập cảng TP HCM trên tàu HAI THANG 18 ngày   07/07/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 08/07/2020

                          Hàng cập cảng TP HCM trên tàu RUEN ngày   08/07/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 03/07/2020

             Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VICTORIA 68 ngày 03/07/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SÓ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG CITICOM ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 30/06/2020

                  Hàng cập cảng TP HCM trên tàu MANH THANG 68 ngày 30/06/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 25/06/2020

               Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PACIFIC ISLAND ngày 25/06/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 24/06/2020

                         Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIAN FA ngày 24/06/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 23/06/2020

             Hàng cập cảng TP HCM trên tàu GLOBAL ANDES ngày 23/06/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG TOAN ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 19/06/2020

                       Hàng cập cảng TP HCM trên tàu   HAI THANG 18 ngày 19/06/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...