Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 18/09/2019

                                                    Hàng cập cảng TPHCM trên tàu  AGENCY : AGE LINE Ngày 18/09/2019 M/V: CAPTAIN JOHN CONSIGNEE ( MARKS ) UNIT / Q’TY DESCRIPTIONS ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 13/09/2019

   Hàng cập cảng TPHCM trên tàu  LE HE Ngày 13/09/2019 THÉP KHOANH CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   HYUNDAI WELDING VINA CO ...