Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 26/03/2020

                            Hàng cập cảng TP HCM trên tàu UNIVERSAL BANGKOK ngày 26/03/2020 TOLE LẠNH CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 25/03/2020

                                                Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN SHENG ngày 25/03/2020 CONSIGNEE UNIT / Q’TY DESCRIPTION GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 17/03/2020

                                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DL LAVENDER ngày 17/03/2020 CONSIGNEE UNIT / Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 19/03/2020

                                      Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DZ QINGDAO ngày 19/03/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 17/03/2020

                Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu SHENG HENG HAI ngày 17/03/2020 TOLE MẠ CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ISI ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 13/03/2020

                                       Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu   JIN XING ngày 13/03/2020 THÉP KHOANH CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 16/03/2020

                                  Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu   NEW JOURNEY ngày 16/03/2020 CONSIGNEE UNIT / Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 08/03/2020

                       Hàng cập cảng TP. HCM trên tàu LP HARMO ngày 08/03/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/03/2020

                                Hàng cập cảng TP. HCM trên tàu GENIUS STAR X ngày 11/03/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

hàng cập cảng TP.HCM ngày 06/03/2020

                       Hàng cập cảng TP. HCM trên tàu RONG DA CHANG SHA ngày 06/03/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 09/03/2020

                            Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu OCEAN 18 ngày 09/03/2020   CONSIGNEE DESCRIPTION NO OF PACKAGE WEIGHT ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 06/03/2020

                      Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu KOTOR ngày 06/03/2020 Tole nóng CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG KIM ...