Dự báo xu hướng thép Thế giới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tuần 27/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI _     Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest giảm xuống 675-690 USD/tấn, giảm từ 680-710 USD/tấn và ...

Tuần 26/2019: Dự báo xu hướng thép TG

                THÉP DÀI _     Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 ...

Tuần 24/2019: Dự báo xu hướng thép TG

                THÉP DÀI _     Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn ...

Tuần 23/2019: Dự báo xu hướng thép TG

              THÉP DÀI _     Giá sàn của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá. Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn xuất xưởng từ mức 700-720 USD/tấn. Trong khi đó, đánh ...

Tuần 22/2019: Dự báo xu hướng thép TG

            THÉP DÀI _    Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định do thị trường đang xem xét việc loại bỏ 25% thuế đối với thép cây của Canada và Mexico và việc giảm thuế đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ từ 50% xuống 25%. Đánh giá thép cây hàng tuần ...

Tuần 21/2019: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _    Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định do thị trường đang xem xét việc loại bỏ 25% thuế đối với thép cây của Canada và Mexico và việc giảm thuế đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ từ 50% xuống 25%. Đánh giá thép cây hàng tuần ...

Tuần 20/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _    Giá thép cây của Mỹ ổn định do các nhà máy trong nước từ chối nhượng bộ, mặc dù giá phế liệu giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp và Mỹ giảm thuế cho thép Thổ Nhĩ Kỳ. Giá hàng tuần của thép cây Southeast vẫn ở mức 680-710 USD/tấn trong khi đánh ...

Tuần 19/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _   Giá sàn của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá. Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn xuất xưởng từ mức 700-720 USD/tấn. Trong khi đó, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi ở ...

Tuần 18/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _   Giá sàn của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá. Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn  trên cơ sở xuất xưởng vào thứ Sáu tuần trước, giảm từ mức 700-720 USD/tấn tuần trước đó. Trong khi đó, đánh giá thép cây ...

Tuần 16/2019: Dự báo xu hướng thép TG

            THÉP DÀI _   Giá thép cây của Mỹ đã giảm tuần qua sau tuần mua tháng 4 mang lại giá phế liệu thấp hơn và ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài từ tháng 3, làm chậm hoạt động kinh doanh. Đánh giá ...

Tuần 14/2019: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _   Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel North America có mức tăng tương ...

Tuần 13/2019: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _   Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel North America có mức tăng tương ...

Tuần 12/2019: Dự báo xu hướng thép TG

                THÉP DÀI _   Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau ...

Tuần 11/2019: Dự báo xu hướng thép TG

              THÉP DÀI _   Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn vào tuần trước. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và ...

Tuần 10/2019: Dự báo xu hướng thép TG

            THÉP DÀI _   Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn vào tuần trước. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel ...