Dự báo xu hướng thép Thế giới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tuần 43/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông ...

Tuần 42/2019: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _  Giá trần trong phạm vi dao động của thép cây Midwest giảm do phế liệu giảm giá và mức giá nhập khẩu thép cây thấp hơn.   Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống còn 625-655 USD/tấn xuất xưởng từ 625-660 USD/tấn tuần trước.   Các ...

Tuần 41/2019: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _  Giá trần trong phạm vi dao động giá của thép cây Midwest giảm do phế liệu giảm giá và mức giá nhập khẩu thép cây thấp hơn. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống còn 625-655 USD/tấn xuất xưởng từ 625-660 USD/tấn tuần trước. Các nhà máy được nghe là ...

Tuần 40/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _  Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu.   Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã ...

Tuần 39/2019: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _ Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép ...

Tuần 38/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _ Áp lực ngày càng tăng đè nặng lên sự lạc quan trong thị trường thép cây Mỹ cuối Q3và Q4 dù giá vẫn đang ổn định.  Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast và Miwest đều không thay đổi trong tuần qua ở mức 630-660 USD/tấn. Áp lực có thể kể ...

Tuần 37/2019: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest ...

Tuần 35/2019: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn ...

Tuần 34/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn định ...

Tuần 33/2019: Dự báo xu hướng thép TG

       THÉP DÀI _ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 ...

Tuần 32/2019: Dự báo xu hướng thép TG

     THÉP DÀI _ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 ...

Tuần 31/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 USD/tấn Người mua ...

Tuần 30/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _     Giá thép cây tại Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu hỗn hợp và mức cung cấp nhập khẩu thấp hơn. Giá hàng tuần ở Southeast và hàng tuần Midwest đã giảm xuống còn 630-660 USD/tấn, giảm từ mức 650- 680 USD/tấn và 660-690 USD/tấn. Giá thép cây đã ...

Tuần 29/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _     Giá thép cây tại Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu hỗn hợp và mức cung cấp nhập khẩu thấp hơn. Giá hàng tuần ở Southeast và hàng tuần Midwest đã giảm xuống còn 630-660 USD/tấn, giảm từ mức 650- 680 USD/tấn và 660-690 USD/tấn. Giá thép cây đã giảm hơn 50 USD/tấn kể ...

Tuần 28/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _   Giá thép cây nhập khẩu vào Mỹ giảm tuần qua trong khi giá trong nước vẫn ổn định sau kỳ nghỉ ngày 04/7. Cụ thể, giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 645 USD /tấn thứ Sáu tuần trước, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá ...