Dự báo xu hướng thép Thế giới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tuần 08/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _ Giá thép cây tại Mỹ ổn định tuần qua khi giá phế liệu tháng 2 giảm 20-30 USD/tấn so với tháng 1.Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast và Midwest không thay đổi ở mức 620-635 USD/tấn và 615-645 USD/tấn xuất xưởng. Giá phế liệu giảm trong tháng 2 và ...

Tuần 07/2020: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _     Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm trong tuần này trong bối cảnh giá các nhà máy thấp hơn và hoạt động mua thận trọng đối với giá phế liệu giảm. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được nghe vào đầu tuần này, bao gồm 150-200 tấn, có giá 495-500 Euro / tấn giao tới ...

Tuần 03/2020: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _   Giá thép cây của Mỹ đã tăng hơn nữa trong tuần đầu tiên của năm mới, sau thông báo tăng giá niêm yết của Nucor vào thứ Sáu tuần trước, và các nhà máy tăng từ giữa tháng 12 được cho là sẽ được hỗ trợ. Đánh giá thép ...

Tuần 02/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _    Giá thép cây của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của năm 2020, khi Nucor tuyên bố tăng 30 USD/tấn. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ là 595- 620 USD/tấn, tăng từ mức 590-620 USD/tấn tuần trước và đánh giá thép cây Midwest hàng ...

Tuần 01/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _  Giá thép cây của Mỹ đang giữ ổn định, trong khi giá nhập khẩu tăng, sau khi một số nhà máy tăng giá niêm yết thêm 30 USD/tấn. Commercial Metals Co. đã khởi động tăng giá vào ngày 10/ 12, sau đó là Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc. Các nguồn ...

Tuần 52/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _  Giá thép cây của Mỹ đang giữ ổn định, trong khi giá nhập khẩu tăng, sau khi một số nhà máy tăng giá niêm yết thêm 30 USD/tấn. Commercial Metals Co. đã khởi động tăng giá vào ngày 10/ 12, sau đó là Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc. Các nguồn thị trường ...

Tuần 51/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI _  Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics đang độc lập tăng giá niêm yết thép cây thêm 30 USD/tấn. Các thông báo tăng giá theo sau mức tăng giá niêm yết của Commercial Metals Company với cùng mức. Theo thư SDI, mức tăng này có hiệu lực với các đơn đặt hàng mới ngày 12 / 12 và tất cả ...

Tuần 50/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 585 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 555 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng, trong khi đánh ...

Tuần 49/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 585 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 555 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn trên cơ ...

Tuần 48/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn xuất xưởng trong khi thép cây Đông Nam Mỹ không thay đổi ở mức 590-620 USD/tấn xuất xưởng. Người mua báo cáo nhu cầu ổn định ở Mỹ khi cuối năm ...

Tuần 47/2019: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn xuất xưởng trong khi thép cây Đông Nam Mỹ không thay đổi ở mức 590-620 USD/tấn xuất xưởng. Người mua báo cáo ...

Tuần 46/2019: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của ...

Tuần 45/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã ...

Tuần 44/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần ...

Tuần 43/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông ...