Dự báo xu hướng thép Thế giới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tuần 43/2020: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _  Cả giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ hầu hết giữ nguyên trong bối cảnh nhu cầu ổn định, trong khi một số nguồn thị trường cho thấy có ít việc làm hơn trước cuộc bầu cử Mỹ. Một nguồn tin từ nhà máy Midwest cho biết nhu cầu ổn định nhưng ...

Tuần 42/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng. Một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn với giá chào bán  455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi ...

Tuần 41/2020: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn ...

Tuần 41/2020: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn ...

Tuần 40/2020: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn ...

Tuần 39/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin ...

Tuần 38/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn ...

Tuần 36/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một ...

Tuần 35/2020: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.  Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin ...

Tuần 34/2020: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI _    Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi do một số nguồn thị trường cho thấy điều kiện thị trường và tiềm năng định giá thép phế liệu trong tháng 9 có thể khiến giá trong nước cao hơn. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đã giảm nhẹ xuống 565-580 ...

Tuần 33/2020: Dự báo xu hướng thép TG

           THÉP DÀI _    Giá thép cây trong nước và nhập khẩu tại Mỹ giữ ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 7/ 8, do chào hàng nhập khẩu vẫn tăng và người mua xa lánh. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi vào ngày 7/8 ở mức 555-570 ...

Tuần 32/2020: Dự báo xu hướng thép TG

         THÉP DÀI _    Giá thép cây và dây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 ...

Tuần 30/2019: Dự báo xu hướng thép TG

     THÉP DÀI _    Giá thép cây trong nước và nhập khẩu tại Mỹ đã giảm vào ngày 17/7, sau một tuần mua phế liệu chứng kiến ​​giá phế liệu vụn giảm 20 USD/tấn ở Midwest và áp lực liên tục từ nhập khẩu. Vào ngày 17/ 7, đánh giá thép cây hàng tuần tại Southeast ...

Tuần 29/2020: Dự báo xu hướng thép TG

       THÉP DÀI _    Giá thép cây Mỹ trong nước và nhập khẩu không thay đổi vào ngày 10/ 7, vì các nguồn dự đoán giá yếu hơn trong bối cảnh áp lực liên tục từ nhập khẩu và giá phế liệu thấp hơn. Vào ngày 10/ 7, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không ...

Tuần 28/2020: Dự báo xu hướng thép TG

     THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 ...