Dự báo xu hướng thép Thế giới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tuần 38/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _ Áp lực ngày càng tăng đè nặng lên sự lạc quan trong thị trường thép cây Mỹ cuối Q3và Q4 dù giá vẫn đang ổn định.  Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast và Miwest đều không thay đổi trong tuần qua ở mức 630-660 USD/tấn. Áp lực có thể kể ...

Tuần 37/2019: Dự báo xu hướng thép TG

          THÉP DÀI _ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest ...

Tuần 35/2019: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn ...

Tuần 34/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn định ...

Tuần 33/2019: Dự báo xu hướng thép TG

       THÉP DÀI _ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 ...

Tuần 32/2019: Dự báo xu hướng thép TG

     THÉP DÀI _ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 ...

Tuần 31/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 USD/tấn Người mua ...

Tuần 30/2019: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _     Giá thép cây tại Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu hỗn hợp và mức cung cấp nhập khẩu thấp hơn. Giá hàng tuần ở Southeast và hàng tuần Midwest đã giảm xuống còn 630-660 USD/tấn, giảm từ mức 650- 680 USD/tấn và 660-690 USD/tấn. Giá thép cây đã ...

Tuần 29/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _     Giá thép cây tại Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu hỗn hợp và mức cung cấp nhập khẩu thấp hơn. Giá hàng tuần ở Southeast và hàng tuần Midwest đã giảm xuống còn 630-660 USD/tấn, giảm từ mức 650- 680 USD/tấn và 660-690 USD/tấn. Giá thép cây đã giảm hơn 50 USD/tấn kể ...

Tuần 28/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _   Giá thép cây nhập khẩu vào Mỹ giảm tuần qua trong khi giá trong nước vẫn ổn định sau kỳ nghỉ ngày 04/7. Cụ thể, giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 645 USD /tấn thứ Sáu tuần trước, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá ...

Tuần 27/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI _     Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest giảm xuống 675-690 USD/tấn, giảm từ 680-710 USD/tấn và ...

Tuần 26/2019: Dự báo xu hướng thép TG

                THÉP DÀI _     Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 ...

Tuần 24/2019: Dự báo xu hướng thép TG

                THÉP DÀI _     Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn ...

Tuần 23/2019: Dự báo xu hướng thép TG

              THÉP DÀI _     Giá sàn của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá. Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn xuất xưởng từ mức 700-720 USD/tấn. Trong khi đó, đánh ...

Tuần 22/2019: Dự báo xu hướng thép TG

            THÉP DÀI _    Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định do thị trường đang xem xét việc loại bỏ 25% thuế đối với thép cây của Canada và Mexico và việc giảm thuế đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ từ 50% xuống 25%. Đánh giá thép cây hàng tuần ...