Dự báo xu hướng thép Thế giới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tuần 14/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _    Giá thép cây ở Mỹ đã ổn định trong khi giá nhập khẩu tăng nhẹ. Đánh giá hàng tuần ở Southeast là 620-635 USD/tấn và đánh giá thép cây Midwest là 615-635 USD/tấn. Một nguồn phân phối miền Nam đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức ...

Tuần 13/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _    Giá thép cây ở Mỹ đã ổn định trong khi giá nhập khẩu tăng nhẹ. Đánh giá hàng tuần ở Southeast là 620-635 USD/tấn và đánh giá thép cây Midwest là 615-635 USD/tấn. Một nguồn phân phối miền Nam đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 620 USD/tấn trong ...

Tuần 12/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _   Giá thép cây nội địa Mỹ hầu như không thay đổi trong khi giá nhập khẩu tiếp tục giảm. Đánh giá thép cây hàng tuần của Southeast là 620-635 USD/tấn và đánh giá thép cây Midwest hàng tuần là 615- 645 USD/tấn trong khi giá nhập khẩu thép cây hàng tuần ...

Tuần 11/2020: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _   Giá thép cây ở Mỹ đã ổn định trong khi giá nhập khẩu giảm. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest và Southeast lần lượt không đổi ở mức 615-645 USD/tấn và 620-635 USD/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá nhập khẩu thép cây hàng tuần ...

Tuần 10/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _   Giá thép cây tại Mỹ không thay đổi khi sự ổn định tiếp tục thống trị thị trường thép cây trong nước. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 620-635 USD/tấn trong khi đánh giá Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức ...

Tuần 09/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _   Thị trường thép cây ở Mỹ hầu như không thay đổi so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu ổn định. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast không đổi ở mức 620-635 USD/tấn. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 615-645 USD/tấn trên cơ sở ...

Tuần 08/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _ Giá thép cây tại Mỹ ổn định tuần qua khi giá phế liệu tháng 2 giảm 20-30 USD/tấn so với tháng 1.Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast và Midwest không thay đổi ở mức 620-635 USD/tấn và 615-645 USD/tấn xuất xưởng. Giá phế liệu giảm trong tháng 2 và ...

Tuần 07/2020: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _     Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm trong tuần này trong bối cảnh giá các nhà máy thấp hơn và hoạt động mua thận trọng đối với giá phế liệu giảm. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được nghe vào đầu tuần này, bao gồm 150-200 tấn, có giá 495-500 Euro / tấn giao tới ...

Tuần 03/2020: Dự báo xu hướng thép TG

        THÉP DÀI _   Giá thép cây của Mỹ đã tăng hơn nữa trong tuần đầu tiên của năm mới, sau thông báo tăng giá niêm yết của Nucor vào thứ Sáu tuần trước, và các nhà máy tăng từ giữa tháng 12 được cho là sẽ được hỗ trợ. Đánh giá thép ...

Tuần 02/2020: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _    Giá thép cây của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của năm 2020, khi Nucor tuyên bố tăng 30 USD/tấn. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ là 595- 620 USD/tấn, tăng từ mức 590-620 USD/tấn tuần trước và đánh giá thép cây Midwest hàng ...

Tuần 01/2020: Dự báo xu hướng thép TG

    THÉP DÀI _  Giá thép cây của Mỹ đang giữ ổn định, trong khi giá nhập khẩu tăng, sau khi một số nhà máy tăng giá niêm yết thêm 30 USD/tấn. Commercial Metals Co. đã khởi động tăng giá vào ngày 10/ 12, sau đó là Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc. Các nguồn ...

Tuần 52/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _  Giá thép cây của Mỹ đang giữ ổn định, trong khi giá nhập khẩu tăng, sau khi một số nhà máy tăng giá niêm yết thêm 30 USD/tấn. Commercial Metals Co. đã khởi động tăng giá vào ngày 10/ 12, sau đó là Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc. Các nguồn thị trường ...

Tuần 51/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI _  Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics đang độc lập tăng giá niêm yết thép cây thêm 30 USD/tấn. Các thông báo tăng giá theo sau mức tăng giá niêm yết của Commercial Metals Company với cùng mức. Theo thư SDI, mức tăng này có hiệu lực với các đơn đặt hàng mới ngày 12 / 12 và tất cả ...

Tuần 50/2019: Dự báo xu hướng thép TG

  THÉP DÀI _  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 585 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 555 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng, trong khi đánh ...

Tuần 49/2019: Dự báo xu hướng thép TG

      THÉP DÀI _  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 585 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 555 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn trên cơ ...