Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 31/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 31/2018    Từ ngày 27-07 đến ngày 02-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, lượng tiêu thụ thép xây dựng diễn biến theo chiều giảm rõ rệt tại các đại lý tiêu thụ và ...

Bản tin thép xây dựng tuần 30/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 30/2018    Từ ngày 20 đến ngày 26-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ bước vào chu kỳ giảm về lượng sản xuất và lượng tiêu thụ kéo theo sự sụt ...

Bản tin thép xây dựng tuần 29/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 29/2018    Từ ngày 13 đến ngày 19-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường tiêu thụ thép xây dựng tuần qua giảm nhẹ. Tình hình sản ...

Bản tin thép xây dựng tuần 28/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 28/2018    Từ ngày 06 đến ngày 12-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng nhìn chung ổn định tại thời điểm ...

Bản tin thép xây dựng tuần 27/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 27/2018    Từ ngày 29 đến ngày 05-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép trong nước vẫn đang có nhiều triển vọng và tiềm năng phát triển. ...

Bản tin thép xây dựng tuần 26/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 26/2018        Từ ngày 22 đến ngày 28-06-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tình hình dư thừa nguồn cung thép trên thế giới luôn gây ra sự ...

Bản tin thép xây dựng tuần 25/2018

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 25/2018      Từ ngày 15-06 đến ngày 21-06-2018     1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường tiêu thụ thép xây dựng không mấy khởi sắc do đang ở trong mùa ...

Bản tin thép xây dựng tuần 24/2018

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 24/2018    Từ ngày 08-06 đến ngày 14-06-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ thép xây dựng có xu hướng giảm so với những tháng đầu năm do yếu tố thời tiết, ...

Bản tin thép xây dựng tuần 23/2018

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 23/2018    Từ ngày 01-06 đến ngày 07-06-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Theo ghi nhận từ thị trường tiêu thụ thép xây dựng tuần qua, nhu cầu tiêu thụ có tín hiệu tăng nhẹ ...

Bản tin thép xây dựng tuần 22/2018

          THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 22/2018    Từ ngày 25 đến ngày 31-05-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có xu hướng chậm lại do ...

Bản tin thép xây dựng tuần 21/2018

              THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 21/2018      Từ ngày 18 đến ngày 24-05-2018     1      1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ thép xây ...

Bản tin thép xây dựng tuần 20/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 20/2018              Từ ngày 11-05 đến ngày 17-05-2018       1      1       Thị trường thép xây dựng trong ...

Bản tin thép xây dựng tuần 20/2018

                         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 20/2018 Từ ngày 11-05 đến ngày 17-05-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Tuần qua, thị trường sản xuất và ...

Bản tin thép xây dựng tuần 19/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 19/2018 Từ ngày 04-05 đến ngày 10-05-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Tình hình sản xuất và bán hàng của sản phẩm thép xây dựng đầu tháng 5/2018 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. So ...

Bản tin thép xây dựng tuần 18/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 18/2018 Từ ngày 27-04 đến ngày 03-05-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường thép xây dựng tuần qua tương đối ổn định. Lượng sản xuất và tiêu thụ thép ...