Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 46/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 46/2018   Từ ngày 09 đến ngày 15-11-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng diễn ra khá sôi động vào dịp cuối năm. Doanh số thép xây dựng đạt hơn 896.000 tấn, tăng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 45/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 45/2018   Từ ngày 02 đến ngày 08-11-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép xây dựng có diễn biến khá sôi động vào quý cuối cùng của năm 2018. Theo kết quả rà soát và tình hình kinh doanh trong ...

Bản tin thép xây dựng tuần 44/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 44/2018   Từ ngày 16-10 đến ngày 01-11-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Ngành thép có sự tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm 2018; sản lượng sản xuất sắt thép thô, thép cán thép thanh, thép góc tăng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 43/2018

   THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 43/2018   Từ ngày 19 đến ngày 25-10-2018 1          Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường sắt thép xây dựng trong nước tuần qua không biến động, giá nhìn chung ổn định kể từ đầu tháng 10 đến nay. Giá bán thép ...

Bản tin thép xây dựng tuần 42/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 42/2018   Từ ngày 12 đến ngày 18-10-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tuần qua có chiều hướng tăng nhẹ, lượng bán ra khá ổn định trong suốt tuần. ...

Bản tin thép xây dựng tuần 41/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 41/2018   Từ ngày 05 đến ngày 11-10-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước. Tuần này, diễn biến thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tăng so với tháng trước nhưng doanh số bán của các nhà máy ...

Bản tin thép xây dựng tuần 40/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 40/2018    Từ ngày 28-09 đến ngày 04-10-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng đang trải qua giai đoạn khó khăn về đầu ra sản phẩm, ...

Bản tin thép xây dựng tuần 39/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 39/2018    Từ ngày 21-09 đến ngày 27-09-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tiến triển ổn định trong tuần qua mặc dù thời tiết không ổn định cộng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 38/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 38/2018    Từ ngày 14-09 đến ngày 20-09-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng khá tốt trong tuần qua với lượng đầu ra ổn định tại các ...

Bản tin thép xây dựng tuần 37/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 37/2018    Từ ngày 31-08 đến ngày 06-09-2018 Từ ngày 07-09 đến ngày 13-09-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tuần qua tương đối ổn định về đầu ra ...

Bản tin thép xây dựng tuần 36/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 36/2018    Từ ngày 31-08 đến ngày 06-09-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, ghi nhận thông tin từ các đại lý bán sản phẩm thép xây dựng cho biết, mặc dù giá ...

Bản tin thép xây dựng tuần 35/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 35/2018    Từ ngày 24-08 đến ngày 30-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường sản phẩm thép xây dựng đang dần phục hồi theo chu kỳ tăng trưởng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 34/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 34/2018    Từ ngày 17-08 đến ngày 23-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng đã tăng trưởng đáng kể trong tuần vừa qua. ...

Bản tin thép xây dựng tuần 33/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 33/2018    Từ ngày 10-08 đến ngày 16-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, diễn biến tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tương đối ổn định tại các đại ...

Bản tin thép xây dựng tuần 32/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 32/2018    Từ ngày 03-08 đến ngày 09-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường thép xây dựng so với cùng kỳ tăng, doanh thu hầu hết các doanh nghiệp ...