Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bảng giá thép trong nước. Chiều hướng xuống

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng ...

Giá thép Trung Quốc xuống thấp hơn trong ngắn hạn

  Hãng thông tấn Xinhua trích lời má»™t viên chức của bá»™ thÆ°Æ¡ng mại cho biết, ảnh hưởng bởi sá»± suy giảm của cầu, lượng bán thấp và mức tồn kho cao của các nhà máy thép, người ta cho rằng giá thép trong nÆ°á»›c sẽ xuống thấp hÆ¡n ...

Bảng giá trong nước

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng ...

Bảng giá thép trong nước

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng ...

Bảng giá thép trong nước

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng ...

Bảng giá thép trong nước ngày 29/10/2008

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng ...

Bảng giá thép trong nước từ 27/10/2008

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng ...

Bảng giá thép trong nước từ 20/10/2008

-Bảng giá được xây dá»±ng dá»±a trên thông tin thu thập được từ các cá»™ng tác viên của satthep.net và Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng. -Chỉ mang giá trị tham khảo trong thời Ä‘iểm nhất định. -Bảng giá được sá»± tài trợ từ  công ...