Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 06/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 06/2020 Từ ngày 30-01 đến ngày 06-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Diễn biến thị trường thép xây dựng trong nước tuần qua cũng không nằm ngoài ảnh hưởng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 03/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 03/2020 Từ ngày 10 đến ngày 16-01-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường thép xây dựng trong nước gần bước vào lễ nghỉ tết Nguyên đán tuần cuối ...

Bản tin thép xây dựng tuần 02/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 02/2020 Từ ngày 03 đến ngày 09-01-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Nhìn lại năm 2019, các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng trong nước đã có dấu ...

Bản tin thép xây dựng tuần 01/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 01/2020 Từ ngày 27-12-2019 đến ngày 02-01-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, dù là tuần cuối cùng của năm 2019 nhưng thị trường tiêu thụ sản ...

Bản tin thép xây dựng tuần 52/2019

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 52/2019 Từ ngày 20 đến ngày 26-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng diễn biến khá chậm chạp trong tuần ...

Bản tin thép xây dựng tuần 51/2019

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 51/2019 Từ ngày 13 đến ngày 19-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng diễn biến ổn định về ...

Bản tin thép xây dựng tuần 50/2019

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 50/2019 Từ ngày 06 đến ngày 12-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng với diễn biến tăng giá ...

Bản tin thép xây dựng tuần 49/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 49/2019   Từ ngày 29-11 đến ngày 05-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Các doanh nghiệp ngành thép cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ các ...

Bản tin thép xây dựng tuần 48/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 48/2019 Từ ngày 22 đến ngày 28-11-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.     Mặc dù tốc độ tăng trưởng sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép ...

Bản tin thép xây dựng tuần 47/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 47/2019 Từ ngày 15 đến ngày 21-11-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng đang ấm dần lên vào dịp cuối năm ...

Bản tin thép xây dựng tuần 46/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 46/2019 Từ ngày 08-11 đến ngày 14-11-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có những khởi sắc nhẹ tuần qua. ...

Bản tin thép xây dựng tuần 45/2019

          THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 45/2019 Từ ngày 01-11 đến ngày 07-11-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.       Thị trường thép xây dựng trong nước cuối tháng 10 và đầu ...

Bản tin thép xây dựng tuần 44/2019

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 44/2019 Từ ngày 25 đến ngày 31-10-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Theo các chuyên gia ngành thép xây dựng cho biết , mặc dù thời gian qua, ngành thép ...

Bản tin thép xây dựng tuần 43/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 43/2019 Từ ngày 18 đến ngày 24-10-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.     Diễn biến thị trường tiêu thụ thép xây dựng vẫn duy trì lượng bán hàng đều đặn. Tuy nhiên, khả năng tăng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 42/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 41/2019 Từ ngày 11 đến ngày 17-10-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, diễn biến thị trường tiêu thụ thép xây dựng tăng nhẹ so với tuần ...