Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 32/2020

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 32/2020 Từ ngày 31-07  đến ngày 06-08-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Tuần qua, tình hình sản xuất và bán hàng của các đại lý thép xây dựng trong khu vực trung tâm của các ...

Bản tin thép xây dựng tuần 31/2020

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 31/2020 Từ ngày 24  đến ngày 30-07-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng chững lại trong tuần qua do lo ngại về việc đại dịch ...

Bản tin thép xây dựng tuần 30/2020

                 THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 30/2020 Từ ngày 17  đến ngày 23-07-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Diễn biến thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có dâu hiệu chậm lại sau khi tăng trưởng khá ...

Bản tin thép xây dựng tuần 29/2020

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 29/2020 Từ ngày 10-07  đến ngày 16-07-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường xuất khẩu sản phẩm thép xây dựng đang đối mặt với nhiều khó khăn do các quốc gia đang trong giai ...

Bản tin thép xây dựng tuần 28/2020

              THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 28/2020 Từ ngày 03-07  đến ngày 09-07-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có dấu hiệu tăng dần khi bước sang quý III ...

Bản tin thép xây dựng tuần 27/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 27/2020 Từ ngày 26-06  đến ngày 02-07-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Lượng thép tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu có tăng trở lại trong tuần qua, tuy nhiên ...

Bản tin thép xây dựng tuần 26/2020

          THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 26/2020 Từ ngày 19  đến ngày 25-06-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng duy trì ổn định, lượng hàng vận chuyển ...

Bản tin thép xây dựng tuần 25/2020

          THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 25/2020 Từ ngày 12  đến ngày 18-06-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có những chuyển biến tích cực trong tuần qua, lượng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 24/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 25/2020   Từ ngày 12   đến ngày 18-06-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có những chuyển biến tích cực trong ...

Bản tin thép xây dựng tuần 23/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 232020 Từ ngày 28-05  đến ngày 04-06-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có những chuyển biến tích cực mặc ...

Bản tin thép xây dựng tuần 22/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 22/2020 Từ ngày 22-05  đến ngày 27-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Giá phế liệu ổn định có thể cung cấp một số hỗ trợ trong tháng 5 nhưng hầu hết khách ...

Bản tin thép xây dựng tuần 21/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 21/2020 Từ ngày 15-05  đến ngày 21-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Tuần qua, diễn biến thị trường thép trong nước tiếp tục đối mặt thách thức thời kỳ hậu ...

Bản tin thép xây dựng tuần 20/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 20/2020 Từ ngày 08-05  đến ngày 14-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có sự chênh lệch cung cầu thép trong vài tháng qua đã ...

Bản tin thép xây dựng tuần 19/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 19/2020 Từ ngày 01-05  đến ngày 07-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép xây dựng đã cho thấy dự tăng trưởng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và ...

Bản tin thép xây dựng tuần 17/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 17/2020 Tình hình thị trường thép xây dựng tuần 17 Từ ngày 17 đến ngày 23-04-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Hoạt động sản xuất sản phẩm thép xây dựng ...