Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 13/2020

               THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 13/2020 Từ ngày 20 đến ngày 26-03-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Nhu cầu chững lại đáng kể từ giữa tháng 2/2020, xuất khẩu bị ảnh ...

Bản tin thép xây dựng tuần 12/2020

               THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 12/2020 Từ ngày 12 đến ngày 19-03-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng vẫn đang khá trầm lắng và chưa ...

Bản tin thép xây dựng tuần 11/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 11/2020   1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Ảm đạm là trạng thái của chung thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng trong tuần qua. Tình hình dịch bệnh virus covid-19 có ...

Bản tin thép xây dựng tuần 10/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 10/2020 Tình hình thị trường thép xây dựng tuần 10 Từ ngày 28-02 đến ngày 05-03-2020 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 09/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 09/2020 Từ ngày 21 đến ngày 27-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Trong năm 2020, ngành thép được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều điều kiện để thúc ...

Bản tin thép xây dựng tuần 08/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 08/2020 Từ ngày 14 đến ngày 20-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ trong ...

Bản tin thép xây dựng tuần 07/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 07/2020 Từ ngày 07 đến ngày 13-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường thép nói chung và sản phẩm thép xây dựng nói riêng vẫn đang gặp khó bởi dịch virus ...

Bản tin thép xây dựng tuần 06/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 06/2020 Từ ngày 30-01 đến ngày 06-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Diễn biến thị trường thép xây dựng trong nước tuần qua cũng không nằm ngoài ảnh hưởng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 03/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 03/2020 Từ ngày 10 đến ngày 16-01-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường thép xây dựng trong nước gần bước vào lễ nghỉ tết Nguyên đán tuần cuối ...

Bản tin thép xây dựng tuần 02/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 02/2020 Từ ngày 03 đến ngày 09-01-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Nhìn lại năm 2019, các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng trong nước đã có dấu ...

Bản tin thép xây dựng tuần 01/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 01/2020 Từ ngày 27-12-2019 đến ngày 02-01-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, dù là tuần cuối cùng của năm 2019 nhưng thị trường tiêu thụ sản ...

Bản tin thép xây dựng tuần 52/2019

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 52/2019 Từ ngày 20 đến ngày 26-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng diễn biến khá chậm chạp trong tuần ...

Bản tin thép xây dựng tuần 51/2019

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 51/2019 Từ ngày 13 đến ngày 19-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng diễn biến ổn định về ...

Bản tin thép xây dựng tuần 50/2019

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 50/2019 Từ ngày 06 đến ngày 12-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng với diễn biến tăng giá ...

Bản tin thép xây dựng tuần 49/2019

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 49/2019   Từ ngày 29-11 đến ngày 05-12-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Các doanh nghiệp ngành thép cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ các ...