Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 20/2019

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 20/2019 Từ ngày 10 đến ngày 16-05-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Đối với thị trường bán lẻ thép xây dựng, hiện nay tại phía Nam đang là mùa mưa, cộng với các ...

Bản tin thép xây dựng tuần 19/2019

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 19/2019 Từ ngày 03 đến ngày 09-05-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Hiện tại, giá bán tại các nhà máy sản xuất thép ở mức 11.200 – 13.200 đồng/kg (giá giao tại nhà ...

Bản tin thép xây dựng tuần 18/2019

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 18/2019 Từ ngày 26-04 đến ngày 02-05-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Nhìn chung thị trường tiêu thụ thép có giảm trong tuần qua cả về lượng vận chuyển do trùng với ...

Bản tin thép xây dựng tuần 17/2019

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 17/2019 Từ ngày 19 đến ngày 25-04-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng duy trì ổn định và có mức tăng trưởng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 16/2019

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 16/2019 Từ ngày 12 đến ngày 18-04-2019 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép xây dựng duy trì ổn định trong tuân qua về lượng bán hàng và sản xuất tại ...

Bản tin thép xây dựng tuần 15/2019

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 15/2019 Từ ngày 05 đến ngày 11-04-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng được duy trì ổn định trong tuần qua. Đối với ...

Bản tin thép xây dựng tuần 14/2019

          THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 14/2019   Từ ngày 29-03 đến ngày 04-04-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường thép xây dựng tuần qua sau động thái tăng giá thép của các doanh ...

Bản tin thép xây dựng tuần 13/2019

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 13/2019 Từ ngày 22 đến ngày 28-03-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, các mặt hàng sắt thép xây dựng cũng đã công bố tăng giá bán từ 100.000 - 200.000 ...

Bản tin thép xây dựng tuần 12/2019

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 12/2019 Từ ngày 15 đến ngày 21-03-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Trong tuần qua, diễn biến thị trường tuy có sôi động về lượng sản xuất và tiêu thụ nhưng vẫn tồn ...

Bản tin thép xây dựng tuần 11/2019

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 11/2019 Từ ngày 08 đến ngày 14-3-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm xây dựng tăng nhẹ trong tuần qua về lượng sản phẩm bán ra cũng như xuất ...

Bản tin thép xây dựng tuần 10/2019

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 10/2019 Từ ngày 01 đến ngày 07-03-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có nhứng diễn biến thuận lợi ở nhiều phân khúc ...

Bản tin thép xây dựng tuần 09/2019

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 09/2019 Từ ngày 22 đến ngày 28-02-2019 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng hai tháng đầu tiên của năm 2019 ảm đạm với nhu cầu sử ...

Bản tin thép xây dựng tuần 08/2019

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 08/2019 Từ ngày 15 đến ngày 21-02-2019 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) ngày 18/02/2019 cũng nâng giá thép thành phẩm. Trong đó, thép thanh vằn D10 tăng 200.000 ...

Bản tin thép xây dựng tuần 07/2019

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 07/2019 Từ ngày 07 đến ngày 14-02-2019 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép xây dựng không có nhiều diễn biến quan trọng về giá hay sản lượng sản xuất cũng như bán ra. Một số các doanh nghiệp ...

Bản tin thép xây dựng tuần 04/2019

   THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 04/2019 Từ ngày 18 đến ngày 24-01-2019 1         Thị trường thép xây dựng trong nước. Tuần qua, giá nguyên liệu thép biến động liên tục, gây ảnh hưởng đến giá vốn. Nhu cầu tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu suy giảm bởi các cuộc ...