Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 38/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 38/2018    Từ ngày 14-09 đến ngày 20-09-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng khá tốt trong tuần qua với lượng đầu ra ổn định tại các ...

Bản tin thép xây dựng tuần 37/2018

     THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 37/2018    Từ ngày 31-08 đến ngày 06-09-2018 Từ ngày 07-09 đến ngày 13-09-2018 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tuần qua tương đối ổn định về đầu ra ...

Bản tin thép xây dựng tuần 36/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 36/2018    Từ ngày 31-08 đến ngày 06-09-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, ghi nhận thông tin từ các đại lý bán sản phẩm thép xây dựng cho biết, mặc dù giá ...

Bản tin thép xây dựng tuần 35/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 35/2018    Từ ngày 24-08 đến ngày 30-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường sản phẩm thép xây dựng đang dần phục hồi theo chu kỳ tăng trưởng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 34/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 34/2018    Từ ngày 17-08 đến ngày 23-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng đã tăng trưởng đáng kể trong tuần vừa qua. ...

Bản tin thép xây dựng tuần 33/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 33/2018    Từ ngày 10-08 đến ngày 16-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, diễn biến tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tương đối ổn định tại các đại ...

Bản tin thép xây dựng tuần 32/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 32/2018    Từ ngày 03-08 đến ngày 09-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường thép xây dựng so với cùng kỳ tăng, doanh thu hầu hết các doanh nghiệp ...

Bản tin thép xây dựng tuần 31/2018

         THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 31/2018    Từ ngày 27-07 đến ngày 02-08-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tuần qua, lượng tiêu thụ thép xây dựng diễn biến theo chiều giảm rõ rệt tại các đại lý tiêu thụ và ...

Bản tin thép xây dựng tuần 30/2018

           THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 30/2018    Từ ngày 20 đến ngày 26-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ bước vào chu kỳ giảm về lượng sản xuất và lượng tiêu thụ kéo theo sự sụt ...

Bản tin thép xây dựng tuần 29/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 29/2018    Từ ngày 13 đến ngày 19-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường tiêu thụ thép xây dựng tuần qua giảm nhẹ. Tình hình sản ...

Bản tin thép xây dựng tuần 28/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 28/2018    Từ ngày 06 đến ngày 12-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng nhìn chung ổn định tại thời điểm ...

Bản tin thép xây dựng tuần 27/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 27/2018    Từ ngày 29 đến ngày 05-07-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép trong nước vẫn đang có nhiều triển vọng và tiềm năng phát triển. ...

Bản tin thép xây dựng tuần 26/2018

                THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 26/2018        Từ ngày 22 đến ngày 28-06-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Tình hình dư thừa nguồn cung thép trên thế giới luôn gây ra sự ...

Bản tin thép xây dựng tuần 25/2018

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 25/2018      Từ ngày 15-06 đến ngày 21-06-2018     1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Diễn biến thị trường tiêu thụ thép xây dựng không mấy khởi sắc do đang ở trong mùa ...

Bản tin thép xây dựng tuần 24/2018

       THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 24/2018    Từ ngày 08-06 đến ngày 14-06-2018 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ thép xây dựng có xu hướng giảm so với những tháng đầu năm do yếu tố thời tiết, ...