Bản tin thép xây dựng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bản tin thép xây dựng tuần 22/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 22/2020 Từ ngày 22-05  đến ngày 27-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Giá phế liệu ổn định có thể cung cấp một số hỗ trợ trong tháng 5 nhưng hầu hết khách ...

Bản tin thép xây dựng tuần 21/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 21/2020 Từ ngày 15-05  đến ngày 21-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Tuần qua, diễn biến thị trường thép trong nước tiếp tục đối mặt thách thức thời kỳ hậu ...

Bản tin thép xây dựng tuần 20/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 20/2020 Từ ngày 08-05  đến ngày 14-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng có sự chênh lệch cung cầu thép trong vài tháng qua đã ...

Bản tin thép xây dựng tuần 19/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 19/2020 Từ ngày 01-05  đến ngày 07-05-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường thép xây dựng đã cho thấy dự tăng trưởng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và ...

Bản tin thép xây dựng tuần 17/2020

            THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 17/2020 Tình hình thị trường thép xây dựng tuần 17 Từ ngày 17 đến ngày 23-04-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Hoạt động sản xuất sản phẩm thép xây dựng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 16/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 16/2020 Từ ngày 10 đến ngày 16-04-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Lượng tiêu thụ và xuất khẩu thép xây dựng của nước ta đã suy giảm đáng kể trong   Q1/ ...

Bản tin thép xây dựng tuần 15/2020

               THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 15/2020 Từ ngày 03 đến ngày 09-04-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế hoặc các điều kiện thị trường ở các quốc ...

Bản tin thép xây dựng tuần 14/2020

                 THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 14/2020 Từ ngày 27-3 đến ngày 02-04-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép nói chung và thép xây dựng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 13/2020

               THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 13/2020 Từ ngày 20 đến ngày 26-03-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Nhu cầu chững lại đáng kể từ giữa tháng 2/2020, xuất khẩu bị ảnh ...

Bản tin thép xây dựng tuần 12/2020

               THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 12/2020 Từ ngày 12 đến ngày 19-03-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng vẫn đang khá trầm lắng và chưa ...

Bản tin thép xây dựng tuần 11/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 11/2020   1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Ảm đạm là trạng thái của chung thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng trong tuần qua. Tình hình dịch bệnh virus covid-19 có ...

Bản tin thép xây dựng tuần 10/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 10/2020 Tình hình thị trường thép xây dựng tuần 10 Từ ngày 28-02 đến ngày 05-03-2020 1         Thị trường thép xây dựng trong nước.   Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng ...

Bản tin thép xây dựng tuần 09/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 09/2020 Từ ngày 21 đến ngày 27-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước.   Trong năm 2020, ngành thép được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều điều kiện để thúc ...

Bản tin thép xây dựng tuần 08/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 08/2020 Từ ngày 14 đến ngày 20-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ trong ...

Bản tin thép xây dựng tuần 07/2020

             THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 07/2020 Từ ngày 07 đến ngày 13-02-2020 1       Thị trường thép xây dựng trong nước. Thị trường thép nói chung và sản phẩm thép xây dựng nói riêng vẫn đang gặp khó bởi dịch virus ...