Bảng tin VIP - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Toàn cảnh thị trường – Trung Quốc (tuần 45)

Thị trường tiếp tục xu hÆ°á»›ng Ä‘i xuống mặc dù Ä‘ã có má»™t số Ä‘iều chỉnh về thép thanh, đặc biệt là thép xây dá»±ng.   Phôi nhỏ 150*150 Q235 Khu vá»±c                  NDT        USD                  % Tỉnh ...

Bản tin thế giới ngày 10/11/2008

  Vale tái Ä‘àm phán về việc cung cấp quặng sắt cho ArcelorMittal   Sau khi có quyết định cắt giảm sản lượng còn 30triệu tấn/năm và huá»· bỏ tăng giá quặng 12% đối vá»›i khu vá»±c Châu Á,tập Ä‘oàn quặng lá»›n nhất Brazil Ä‘ang tiến ...