Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng hàng ngày

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

06/12/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HANDY PERTH ngày 05-12-2021 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG  LƯỢNG     TOLE NÓNG V..

06/12/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 05-12-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY TNH..

29/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NOZOMI ngày 27-11-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TVP STEEL JSC Tole nóng 214 Cuộn ..

29/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FATEMA JAHAN II ngày 26-11-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   NGUYEN MINH TÔN NÓNG ..

23/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN THUY 6868 ngày 23-11-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG   TRỌNG LƯỢNG   CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG..

11/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LI XIANGngày 10-11-2021 / 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

10/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu THANG LOI 89 ngày 10-11-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

10/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ALPHA ngày 09-11-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ..

09/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TÀU GOLDEN KEY ngày 08-11-2021  / 2  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

09/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàuTRUONG HUNG 556 ngày 08-11-2021 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

08/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PAN JASMINE  ngày 08-11-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

08/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH PHU 88 ngày 05-11-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

03/11/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MING YUE 69 ngày 03-11-2021 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

02/11/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RHL CLARITA ngày 01-11-2021 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG TOLE NÓNG KIM QUOC STEEL CO., LTD ..

01/11/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRAWIND GLORY ngày 01-11-2021 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

01/11/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MISSY ENTERPRISE ngày 31-10-2021  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

01/11/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PHUONG NAM 68 ngày 30-10-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

25/10/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MT HANOI 39 ngày 23-10-2021    CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

22/10/2021

  Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW ENERGY ngày 22-10-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

19/10/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MANH THANG 68 ngày 18-10-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

11/10/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ILLOVO RIVER ngày 09-10-2021 - 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

11/10/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GREAT WENGUANG ngày 09-10-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

11/10/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO JIA ngày 04-10-2021 - 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

07/10/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AKSON SERIN ngày 05-10-2021   CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

07/10/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHAU THANH SHIP 36 ngày 04-10-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

04/10/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu THANH BA ngày 01-10-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

16/09/2021

   Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DA HONG 16 ngày 14-9-2021 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

16/09/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW FAIRY ngày 14-9-2021 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

16/09/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SUMMIT SW ngày 13-9-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

10/09/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KEN SEA ngày 08-9-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

09/09/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN IBIS ngày 06-9-2021  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

25/08/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu THANH ĐAT 328 ngày 24-8-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

20/08/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG MARITIME ngày 18-8-2021   CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

20/08/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 19-8-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

16/08/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIAN XING ngày 14-8-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

13/08/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNIVER PROSPERITY ngày 12-8-2021 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

12/08/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu APRILIA ngày 12-8-2021  CONSIGNEE (MARKS)   UNIT/ Q’TY ..

12/08/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GENIUS STAR XI ngày 11-8-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

05/08/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TJ HARVEST ngày 04-8-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

04/08/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEWSUN BLUE ngày 03-8-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

26/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHENG XING HAI ngày 25-7-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

20/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG MINH FORTUNE ngày 17-7-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

19/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO JIA ngày 18-7-2021 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

09/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LILA II ngày 07-7-2021/ 5 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

09/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LILA II ngày 09-7-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

09/07/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN HA NOI ngày 08-7-2021  CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

08/07/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EDWARD OLADENDORFF ngày 07-7-2021 / 3  CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG ..

07/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EDWARD OLDENDORFF ngày 07/7/2021 - 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

07/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ALPHA ngày 07-7-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

05/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH KHANH 888 ngày 4-7-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

05/07/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEWSUN BLUE ngày 30-6--2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

29/06/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SUNNY HONOR ngày 24-6-2021 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

29/06/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EVER SUPERIOR ngày 20-6-2021  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

28/06/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YAN DANG HAI ngày 27-6-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

21/06/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAN DA  ngày 17-6-2021  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

18/06/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUFERSTAR  ngày 18-6-2021 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

18/06/2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FUSHUN ngày 16-6-2021 - 4 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG ..

16/06/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ROYAL 06 ngày 14-6-2021  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

16/06/2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 257 ngày 16-6-2021 - 3  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

16/06/2021

Hàng cập cảng TPHCM ngày trên tàu MISHIMA 16-6-2021  CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY ..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3012 (51 Trang)