Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng hàng ngày

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

20/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DL OLIVE ngày 17-9-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   NAM KIM 1137 COILS HOT ..

20/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215-06 ngày 19-9-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG ..

19/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WAN DA 9 ngày 19-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ SHARK LOGISTI..

16/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUCCESS ngày 15-9-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY SMC TAN TAO THÉP HR ..

16/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNSHINE ngày 15-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY BKT THÉP HR 9 C..

15/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 279 ngày 14-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   HOAN PHUC TRADING JSC Tole nóng ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNBRIGHT ngày 07-9-2022 / 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   SMC TAN TAO 189 COILS ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PAZEH WISDOM ngày 07-9-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   SEAH STEEL VINA 139 COILS ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI PHUONG ngày 8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TIẾN LÊN TÔN CUỘN 230 CUỘN ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WES TERN LONDON ngày 06-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM ..

06/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINASHIP GOLD ngày 05-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JS..

05/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM DEWI AMBARWATI trên tàu ngày 01-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VUONG STEEL CO., TÔN NÓNG ..

05/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHENG YUN LAI ngày 02-9-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   YGS VINA 13 COILS ..

31/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM ngày trên tàu ROSRYN 30-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG NAM KIM STEEL JSC ..

29/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 168 ngày 27-8-2022/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CT..

29/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHENG ngày 27-8-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VIET THANH LONG AN 241 COILS ..

26/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 246 ngày 25-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE MẠ DONG HAI STEEL TRADING..

23/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu IRIE IRIS ngày 23-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QH PLUS TÔN NÓNG 137 COILS ..

23/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW HANDY ngày 20-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QUOC S..

19/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN JI ngày 18-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     THÉP KHOANH NGOC THUY L..

18/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIN HAI 56 ngày 17-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ DIMO CO., L..

16/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RUI NING 9 ngày 15-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   DAI VINH AN THEP TAM ROI 3..

05/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NIAN ngày 24-7-2022/ 5 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ HYUNDAI WE..

05/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215-06 ngày 04-8-2022 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG ..

04/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LIBERTY HARVEST ngày 04-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TẤM RỜI PTSC O..

04/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HN GLOBAL ngày 03-8-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   KIM QUOC 242 COILS PRI..

25/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NIAN ngày 24-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ HYUNDAI WELDI..

25/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 168 ngày 23-7-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   HOA PHAT HOT COIL ..

25/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 134 ngày 23-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   SEAH HOT COIL 44 ..

20/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM HUA HENG 166 ngày 19-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NGUYEN MINH STEE..

19/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN XUE ngày 18-7-2022/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TOAN THAN..

19/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215 ngày 18-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QUANG MUOI HOT COIL ..

18/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EVER GALLANT ngày 16-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     THÉP KHOANH HYUND..

18/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIN CHUN XIAO ngày 14-7-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     THÉP KHOANH ..

18/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SPINNAKER SW  ngày 14-7-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TRAN ANH 111 PCS ..

12/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN HAI HUA ngày 12-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VARD VUNG TAU TÂM RỜI 884..

12/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NORD YILAN ngày 10-7-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   365 EQUIPMENT JSC 4 PKGS ..

11/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN HAO ngày 10-7-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VUONG STEEL 223 COILS PR..

11/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SPRING ARAM ngày 07-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE LẠNH D AND S ..

07/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PROPEL SUCCESS ngày 04-7-2022 / 2 CHỦ HANG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯƠNG       KIM QUOC 68 1.45..

06/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PROPEL SUCCESS ngày 04-7-2022 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG       THÉP VUONG (Đỏ) 70 1..

06/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ST OS WALD ngày 06-7-2022 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG       THÉP VUONG (Đỏ) 70 1.483..

04/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OTOBER DREAM ngày 02-7-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG QH PLUS..

01/07/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HONG LONG SHI XING ngày 30-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH ..

30/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BEIJING VENTURE ngày 27-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     THÉP KHOANH HY..

28/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNFLOWER  ngày 27-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY SMC THÉP HR ..

27/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN PING ngày 24-6-2022 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ HYUNDAI W..

27/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NENG ngày 24-6-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VUONG STEEL 203 COILS PRIME..

23/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GLOBAL DREAM ngày 09-4-2022/ 4 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   HYOSUNG VIETNAM 757 COILS ..

23/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN LU ngày 21-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VISA STEEL MA..

22/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH KHANH 86 ngày 20-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   KY DONG STEEL CO., LTD Tole nóng ..

22/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TOYO ENERGY ngày 22-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VIET NAM ITALINOX TÔN CUỘN (Thép kh..

15/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN RUI ngày 15-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   GLOBAL STEEL VN CO., LTD Tole nóng ..

14/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ZHONG CHANG RONG SHENG ngày 14-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VUONG STEEL TÔN NÓNG ..

13/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN HE ngày 10-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   JFE SHOJI TRADE VN CO LTD / TON DONG A CORP ..

13/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DONG BAC 99  ngày 11-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO TÔN NG..

07/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HARVEY WELL ngày 04-6-2022/ 3 CONSIGNEE (MARKS)   UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW VSMC STEEL 40 COILS ..

06/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN SPRING ngày 05-6-2022 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌN LƯỢNG   TVP STEEL JSC Tole nóng ..

06/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH KHANH 25 ngày 06-6-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CN CTY..

06/06/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DAT ANH 27 ngày 04-6-2022 CONSIGNEE (MARKS)   UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW LE PHAN GIA 84 HOT CO..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3180 (53 Trang)