Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 26-11-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FATEMA JAHAN II ngày 26-11-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

194 COILS

4.198.320

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

46 COILS

996.456

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

156 COILS

3.375.010

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

82 COILS

1.764.325

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

123 COILS

2.657.390

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

121 COILS

2.615.395

 

TỔNG CỘNG

 

722 COILS

 

15.606.890